Kolejny przetarg Pol-Miedź Trans na sprzedaż wagonów

Kolejny przetarg Pol-Miedź Trans na sprzedaż wagonów

Spółka Pol-Miedź Trans ogłosiła kolejny przetarg na sprzedaż wagonów, które nie posiadają aktualnych świadectw sprawności technicznej oraz są wycofane z eksploatacji. Tym razem przewoźnik chce sprzedać 46 wagonów.

Podobnie jak poprzednio, postępowanie zostało podzielone na pięć części.

Część I dotyczy sprzedaży 35 wagonów typu 409V, cena wywoławcza za 1 szt. wagonu – 25 tys. zł netto. Cześć II obejmuje 2 wagony serii 204V oraz 5 wagonów 17W, cena wywoławcza za wagon to 12 tys. zł netto. W części III postepowania spółka wystawiła na sprzedaż dwa wagony 204V z ustalona ceną wywoławczą w kwocie 7 tys. zł netto. Część IV dotyczy jednego wagonu 17W z ceną wywoławcza 14 tys. zł netto a cześć V obejmuje wagon typ 401Zb, którego można nabyć od kwoty 11 tys. zł netto.

Wymienione wagony nie posiadają aktualnych świadectw sprawności technicznej pojazdu kolejowego oraz są wycofane z eksploatacji.

Do ceny sprzedaży wagonów zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki 23%.

Spółka poinformowała, że wagony sformowane są w 3 lokalizacjach: Huta Miedzi Głogów, Lubin Wschodni, Sekcja Napraw Wagonów Polkowice

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wagonu. Ofertę należy złożyć do dnia 2.11.2020 r. do godz. 13.00. Pol – Miedź Trans dopuszcza złożenie ofert częściowych. Oferta z najwyższą ceną netto za przedmiot sprzedaży wygrywa postępowanie.