Koleje Mazowieckie powtarzają przetarg na przeglądy P3 Impulsów

Koleje Mazowieckie powtarzają przetarg na przeglądy P3 Impulsów

Koleje Mazowieckie ogłosiły nowy przetarg na wykonanie przeglądów P3 dwunastu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 45WE, a także na przeprowadzenie niezbędnych prac dodatkowych i uzupełnienie ewentualnych braków.

W zakres przeglądu w poziomie utrzymania P3 wchodzi zespół czynności niezbędnych do osiągnięcia stanu technicznego i parametrów technicznych określonych w przepisach oraz warunkach technicznych odbioru elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu 45WE i rodzaju przeglądu.

  • Prace wykonywane zawsze podczas każdego przeglądu, obejmujące szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego przewidzianych w dokumentacji podzespołów i zespołów, połączone z ich częściowym demontażem z pojazdu, planowane wymiany podzespołów i zespołów, oraz naprawy zespołów i podzespołów wykonywane w wyspecjalizowanych warsztatach (zakres podstawowy, stały).
  • Prace wykraczające poza stały zakres przeglądu, zwane pracami dodatkowymi. Są to prace konieczne do wykonania w czasie przeglądu dla uzyskania stanu technicznego określonego w przepisach i warunkach technicznego odbioru, lecz nie występujące w każdym przeglądzie EZT. Te prace mają na celu zapewnienie prawidłowej eksploatacji lub obejmują inne nieprzewidziane prace, zależnie od potrzeb lub wskazane i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zamierza przeznaczyć dla jednego EZT kwotę w wysokości średnio do 65 000 zł netto.
  • Uzupełnienie braków, tj. brakujących wg dokumentacji konstrukcyjnej danego pojazdu kolejowego zespołów, podzespołów i części, oraz elementów wyposażenia. Zamawiający zamierza przeznaczyć dla jednego EZT kwotę w wysokości średnio do 10 000 zł netto.

Przewoźnik wymaga, aby Wykonawca wykonał inne czynności zgodne z DTR producentów poszczególnych elementów pojazdów, ewentualnie niewyszczególnionych w dokumentacji systemu utrzymania.

Za braki w wyposażeniu taboru uważa się elementy brakujące zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną danej serii pojazdu kolejowego: zespoły, podzespoły i części, których wykaz ustala się komisyjnie z udziałem przedstawicieli obu Stron i Komisarza Odbiorczego w trakcie przyjęcia pojazdu do przeglądu lub ujawnione w toku przeglądu. Nie uznaje się za braki normaliów oraz elementów zaliczanych do galanterii taborowej.

Uzupełnienie braków, wykazanych w protokole zdawczo-odbiorczym przekazania EZT, odbywać się będzie po uzyskaniu zgody przewoźnika i na jego koszt.

Na oferty Koleje Mazowieckie czekają do 8 marca 2024 r.

Przypomnijmy, że na sfinansowanie zamówienia w pierwszym postępowaniu przewoźnik zamierzał przeznaczyć 6 125 400 zł brutto. Jedyna ofertę złożył Serwis Pojazdów Szynowych, który za realizację prac oczekuje 18 819 000 zł brutto.

Jak już informowaliśmy, dzięki odpowiedź na interpelację radnego Ludwika Rakowskiego poznaliśmy z jakimi problemami mierzyły się Koleje Mazowieckie z pojazdami Impuls. Przewoźnik ostatecznie wyłączył zdalny dostęp serwisowy do pojazdów  oraz zablokowano możliwość udostępniania pozycji GPS pojazdu.