Nowa odsłona afery z pojazdami Impuls. Głos zabrały Koleje Mazowieckie

Nowa odsłona afery z pojazdami Impuls. Głos zabrały Koleje Mazowieckie

Dotychczas w przestrzeni medialnych mówiło się głownie o problemach pojazdów Impuls należących do Kolei Dolnośląskich lub obsługujących połączenia Polregio. Teraz więcej o problemach z pojazdami wyprodukowanymi przez Newag poinformowały Koleje Mazowieckie.

Koleje Mazowieckie eksploatuje obecnie 17 pojazdów wyprodukowanych przez Newag. Są to pięcioczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne Impuls typu 45WE, zakupione w 2015 r. oraz dwa spalinowe autobusy szynowe typu 222M zakupione w latach 2013 – 2015.

Pod koniec stycznia 2024 r. radny Ludwik Rakowski skierował do marszałka Struzika interpelację dotyczących awarii pociągów jednego z polskich producentów. Radny zapytał czy Koleje Mazowieckie zaobserwowały tego typu nieprawidłowości, a także jakie podjęła ewentualnie działania w celu ich uniknięcia.

Zgodnie z przekazaną informacją przez Koleje Mazowieckie w latach 2021 – 2022 spółka zaobserwowała w pojazdach produkcji Newag zjawisko samoczynnego unieruchamiania pojazdów w określonych lokalizacjach lub po upływie pewnego czas postoju.Zdarzenia takie miały miejsce w momencie przekazania pojazdów 45WE do wykonawcy naprawy w poziomie utrzymania P4, tj. Pesa Mińsk Mazowiecki S.A., który wygrał postępowanie przetargowe na ww. naprawę – czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego Ludwika Rakowskiego.

Po przekazaniu pojazdów i rozpoczęciu napraw wykonawca poinformował o braku możliwości ponownego uruchomienia pojazdów. Ostatecznie jednak pojazdy te wykonawca uruchomił własnym staraniem, co pozwoliło na zakończenie napraw i przywrócenie EZT-ów do eksploatacji.

Jak tłumaczy spółka, problemy ograniczające funkcjonalność pojazdów typu 45WE pojawiały się również w okresie po zakończonych naprawach. Tym razem pojazdy serii 45WE po przekroczeniu przebiegu jednego miliona kilometrów przechodziły w tryb serwisowy (ograniczenie prędkości).

Okazało się, że przyczyną takiego stanu rzeczy była ukryta funkcjonalność pojazdów, o której istnieniu producent nie poinformował przewoźnika. Skutkowała ona przejściem pojazdów w tryb serwisowy po przekroczeniu przebiegu, który obligował do wykonania napraw w poziomie utrzymania P4 (Spółka KM przedmiotowe naprawy wykonała zgodnie z obowiązującą dokumentacją systemu utrzymania). O przedmiotowej sprawie poinformowany został Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, który nie wskazał w tym obszarze na występowanie nieprawidłowości po stronie Kolei Mazowieckich jednocześnie nie odnosząc się do działań producenta.

Ponadto, pojazdy typu 45WE wyłączały się samoczynnie przejeżdżając przez stację Mińsk Mazowiecki.

Koleje Mazowieckie podjęły wówczas niezwłoczne działania polegające na wyłączeniu zdalnych dostępów serwisowych do pojazdów, za pośrednictwem systemu kasowników, czy też danych z systemu rejestracji pracy pojazdu. Dodatkowo w systemie rejestrującym pracę pojazdu zablokowano możliwość udostępniania pozycji GPS pojazdu, m.in. systemom produkcji Newagu.

 Po podjęciu tych działań zjawisko samoczynnego wyłączania się pojazdów serii 45WE przejeżdżających przez stację Mińsk Mazowiecki ustąpiło – czytamy dalej w odpowiedzi.

W przypadku spalinowych zespołów trakcyjnych typu 222M pojazd z numerem 222M-001 wymagał wykonania naprawy w poziomie utrzymania P4. Naprawa została wykonana w firmie Serwis Pojazdów Szynowych w roku 2022.

Wykonawca naprawy zaobserwował, że jeśli pojazd był wyłączony z ruchu przez ponad 10 dni, to po jego uruchomieniu występowały ograniczenia umożliwiające wykonywanie tylko jazdy manewrowej z ograniczeniem prędkości. Po zresetowaniu jednego ze sterowników przywracana była pełna funkcjonalność pojazdu – poinformowano w odpowiedzi na interpelację.

Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację, Koleje Mazowieckie nie mogą jednoznacznie wskazać przyczyn występowania przedmiotowych usterek, ale nie mogą wykluczyć tzw. zdalnego ingerowania w oprogramowanie lub też ewentualnego „zaszycia” w oprogramowaniu ograniczeń dla normalnej eksploatacji taboru.

W wyniku rozmów prowadzonych przez spółkę z innymi przewoźnikami eksploatującymi pojazdy typu 45WE oraz spalinowe zespoły trakcyjne produkcji Newag ustalono, że podobne problemy po wykonanych naprawach/przeglądach występowały na pojazdach m.in. Polregio, SKM Warszawa czy Kolei Dolnośląskich (jeśli naprawy/przegląd były wykonywane przez zewnętrzne podmioty niezależne od producenta pojazdów) – poinformowano.

Na obecną chwilę Koleje Mazowieckie nie ma problemów z eksploatacją pojazdów, natomiast przewoźnik pozostaje jako zainteresowana strona w kontakcie z instytucjami, które posiadają kompetencje do wyjaśnienia przedmiotowej sprawy.