Dwie firmy zainteresowane opracowaniem modelu serwisowego spółki taborowej CPK

Dwie firmy zainteresowane opracowaniem modelu serwisowego spółki taborowej CPK

Spółka Centralny Port Komunikacyjny otworzyła oferty w przetargu na opracowanie modelu serwisowego spółki taborowej CPK. Zgłosiło się dwóch wykonawców.

Choć termin składania ofert minął 15 stycznia 2024 r. to informacja jakie firmy zgłosiły się do postępowania została opublikowana dopiero 19 lutego 2024 r. Oferty złożyli:

  • TÜV Rheinland Polska – 774 900 zł brutto, z czego 639 600 zł brutto za zamówienie podstawowe
  • Arthur D. Little – 945 870 zł brutto, z czego 655 590 zł brutto za zamówienie podstawowe

Celem zamówienia jest wykonanie analizy, zawierającej rekomendacje dotyczące modelu serwisowego dla taborowej spółki zależnej, która zakupi i udostępni komercyjnie tabor w ramach wieloletnich umów. Podobne spółki taborowe typu ROSCO (Rolling Stock Operating Company) działają w wielu europejskich krajach, np. w Wielkiej Brytanii. 

Zapotrzebowanie na tabor do obsługi linii kolejowych CPK oraz portu lotniczego, będzie obejmować trzy kategorie elektrycznych zespołów trakcyjnych:

  • Aero Express (AE): obsługujące bezpośrednio port lotniczy CPK na relacji Warszawa – Łódź, posiadający cechy funkcjonalno-użytkowe związane z dostosowaniem wnętrza do obsługi pasażerów portu lotniczego;
  • InterRegio: obsługujące największe miasta i aglomeracje oraz mniejsze ośrodki, kursujący po istniejących liniach kolejowych oraz na liniach CPK, osiągające prędkość od 160 km/h;
  • InterCity: przeznaczonych na sieć kolei dużych prędkości (KDP), kursujący z maksymalnymi prędkościami dopuszczalnymi na poszczególnych odcinkach (do 250 km/h), obsługujący największe miasta i aglomeracje, w tym relacje międzynarodowe.

Wyniki wykonanej w ramach zamówienia analizy posłużą jako wkład do opracowania opisu przedmiotu zamówienia na tabor przez spółkę taborową CPK, doprecyzowania zakresu jej działalności w zakresie serwisu taboru oraz opracowania biznesplanu tej spółki.

Analiza będzie zawierać:

  • opis istniejących centrów serwisowych do obsługi taboru pasażerskiego, w szczególności KDP, zlokalizowanych na terenie krajów należących do Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (od 3 do 5 centrum serwisowych, z co najmniej trzech krajów poza Polską);
  • możliwe warianty podziału ww. kompetencji w modelu serwisowym (m.in. przeglądów i remontów w zakresie od P1 do P5);
  • rekomendację optymalnego modelu serwisowego dla spółki taborowej CPK, dla trzech kategorii pociągów, uwzględniającą zalety i wady rozwiązania;

W ramach opcji wybrany wykonawca przeprowadzi analizę możliwych lokalizacji centrum serwisowego spółki taborowej CPK na terenie Polski (od 2 do 4 lokalizacji).

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 15 lipca 2024 r.