Koleje Mazowieckie chcą sprzedać wierzytelności obejmujące ponad 2600 nakazów

Koleje Mazowieckie chcą sprzedać wierzytelności obejmujące ponad 2600 nakazów

Mazowiecki przewoźnik ogłosił przetarg na zbycie wierzytelności przysługujące spółce wynikających z 2623 sztuk wezwań do zapłaty na kwotę ponad 3 mln zł.

Przedmiotem zamówienia jest zbycie wierzytelności przysługujących Kolejom Mazowieckim wynikających z 2623 nakazów zapłaty zaopatrzonych w tytuły wykonawcze, wystawionych w okresie od 16 stycznia 2015 r. do 12 listopada2019 r. z tytułu odbywanie podróży bez ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienia podróżnego do bezpłatnego przejazdu lub ulgowego na łączną kwotę 3 083 468,36 zł.

Wierzytelności o których mowa składają się z 836 wezwań wystawionych w 2015 r., 11 wezwań z roku 2016, 1068 sztuk z 2017 r., 702 nakazów z 2018 r. oraz 6 wezwań wystawionych 2019 r. oraz 1 wyrok zasądzający z 2018 r.

Liczba dłużników objętych wierzytelnościami z 2624 sztuk nakazów to 2329 osób.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferty można składać do 29 czerwca  2021 r.