PLK odnowią przejście przez tory przy ul. Kołłątaja w Bielsku-Białej

PLK odnowią przejście przez tory przy ul. Kołłątaja w Bielsku-Białej

W najbliższym czasie PKP Polskie Linie Kolejowe nie zaplanowały wykonania prac w zakresie przejścia w ciągu ul. Kołłątaja znajdującego w Bielsku-Białej poinformował Andrzej Bittel wiceminister infrastruktury w odpowiedzi na interpelację poseł Małgorzaty Pępek.

Na początku maja 2021 r. poseł Małgorzata Pępek skierowała do Ministra Adamczyka interpelację w której zwróciła uwagę zły stan techniczny płotków ustawionych w formie w tak zwanej szykany zlokalizowanej przy ul. Kołłątaja  w Bielsku-Białej, które stosowane są dość powszechnie w tego typu niebezpiecznych miejscach na torach czy drogach.

– Metalowe płotki tworzą swego rodzaju labirynt, dzięki czemu nie da się z rozpędu wtargnąć na tory. Problem polega na stanie technicznym szykan. Są one powyginane, krzywe, w niektórych miejscach brakuje prętów. Miejsce to staje się coraz bardziej niebezpieczne dla mieszkańców – napisała poseł Małgorzata Pępek.

W związku z tym pani poseł zwróciła się do ministra infrastruktury z pytaniami czy w planach modernizacji linii kolejowych na najbliższy rok zostało ujęte wykonanie nowego przechodu przy ulicy Kołłątaja w Bielsku-Białej, a także czy istnieje możliwość, aby PKP PLK w trybie pilnym zajęły się tym miejscem, poprawiając zarówno stan techniczny, jak i wizualny przechodu.

Jak poinformował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury w zamierzeniach inwestycyjnych spółki PKP PLK w najbliższym czasie nie zaplanowano wykonania prac w zakresie przejścia w ciągu ul. Kołłątaja znajdującego się w km 56,805 linii kolejowej nr 139

– Prowadzone są obecnie prace związane z przygotowaniem dokumentacji przedprojektowej dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko-Biała- Żywiec- Granica Państwa”. – dodaje Bittel

Jak dodał przedstawiciel ministerstwa zlecone przez PKP PLK zamówienie obejmuje m.in. opracowanie Studium Wykonalności, które umożliwi w przyszłości przygotowanie koncepcji projektowych niezbędnych do modernizacji przedmiotowego odcinka linii kolejowej, jak też infrastruktury towarzyszącej.

– W ramach przygotowywanego studium przeanalizowana zostanie również kwestia związana z przedmiotowym przejściem – zaznaczył wiceminister infrastruktury.

Bittel dodał jednocześnie, że PKP PLK w bieżącym roku, w ramach prac utrzymaniowych dla ww. przejścia zamierza przeprowadzić prace polegające na odmalowaniu przęseł wygradzających labirynt oraz wymianę nawierzchni z płyt żelbetowych.

– W zależności od potrzeb zostaną również odnowione elementy oznakowania przejścia. Pod rozwagę brany jest również kompleksowy remont przedmiotowego przejścia, niemniej zakres takich prac uwarunkowany będzie od dostępności środków finansowych – zaznaczył Andrzej Bittel

Wiceminister infrastruktury ds. kolei dodał również, że  w ciągu ostatnich dwóch lat nie odnotowano żadnych  incydentów związanych z bezpieczeństwem osób pieszych na przedmiotowym przejściu.