Koleje Mazowieckie analizowały możliwość obniżenia cen biletów

Koleje Mazowieckie analizowały możliwość obniżenia cen biletów

Ludwik Rakowski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego w skierowanej do Marszałka interpelacji poprosił o analizę możliwości obniżenia cen biletów Kolei Mazowieckich, w szczególności okresowych.

Radny zapytał czy w związku z wycofaniem się z podwyżek cen biletów PKP Intercity, podobne działania planowane są odnośnie spółki Koleje Mazowieckie.

W czasie rosnącej inflacji każdy wzrost cen jest dotkliwy i spotyka się z negatywnym odbiorem społecznym. Ponadto wysokie ceny biletów mogą spowodować rezygnację pasażerów z transportu kolejowego, spadek liczby klientów Kolei Mazowieckich i mniejsze przychody spółki – zwrócił uwagę Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Jak czytamy w odpowiedzi, Koleje Mazowieckie analizowały cztery warianty 10% obniżenia cen biletów w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

Wariant I obejmował obniżenie wszystkich cen biletów dostępnych w ofercie spółki (w tym z ulgami 80%, 75% oraz opłatami zryczałtowanym). Wówczas utracone przychody netto wyniosłyby 14,1 mln zł netto, a koszty zmiany oprogramowania to 5 tys. zł netto.

Analizowany wariant II dotyczył obniżenia obniżenie cen biletów okresowych (miesięcznych, kwartalnych. Spółka straciłaby na takim zabiegu 5,5 mln zł netto a koszty zmiany oprogramowania wyniosłyby 22 tys. zł netto.

W wariancie III Koleje Mazowieckie symulowały obniżenie  cen wszystkich rodzajów biletów tylko w aplikacji KM, systemie internetowej sprzedaży biletów. Spółka utraciłaby przychody w wysokości 2,3 mln zł. Koszt zmiany oprogramowania były taki sam jak w wariancie III.

Wariant IV dotyczył obniżenie cen biletów o 10% dla niektórych ofert Kolei Mazowieckich. Przewoźnik utraciłby przychody w wysokości 12 mln zł netto. Najdroższa byłaby także zmiana oprogramowania, którą wyceniono na 27 tys. zł.

Niezależnie od przyjętego wariantu spółka KM zwraca uwagę na fakt, iż wysokość opłat dodatkowych ustalana jest na podstawie najniższej ceny biletu jednorazowego normalnego stosowanej przez przewoźnika. Zgodnie z załącznikiem do TP-KM, cena tego biletu dla odległości do 5 km wynosi 4,20 zł – napisano w odpowiedzi na interpelację radnego Rakowskiego.

Jak czytamy dalej, najniższa cena dla biletu jednorazowego KM ma znaczenie przy ustalaniu cen biletów dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej UUT. W związku z powyższym przyjęcie jednego z wariantów I, III i IV wiąże się ze zmianami cen biletów UUT.

Biorąc pod uwagę skutki obniżenia cen biletów, należy rozważyć pozostawienie najniższej ceny biletu jednorazowego wg taryfy normalnej do 5 km – 4,20 zł, na niezmienionym poziomie – zaznaczono.

Na ostateczną decyzje jeszcze poczekamy, ponieważ jak poinformowała „Kolejowy Portal” Donata Nowakowska, rzecznik prasowy Kolei Mazowieckich w sprawie obniżenia cen biletów nie zostały podjęte jakiekolwiek decyzje.