Kolejne zmiany na linii WKD

Kolejne zmiany na linii WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, że w związku z kolejnym etapem realizacji robót budowlanych w zakresie budowy drugiego toru oraz przebudowy istniejącego dotychczas starego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska od 8 maja 2023 do dnia 30 czerwca 2023 r. (obowiązywać będzie zmieniony rozkład jazdy pociągów i zastępczej komunikacji autobusowej.

Kontynuacja ograniczeń w dni powszednie

Organizacja ruchu na linii WKD obejmuje przerwę w kursowaniu pociągów pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim – w dni powszednie od godz. 9:05 do godz. 16:00. Powyższą relację obsłuży w tym czasie zastępcza komunikacja autobusowa ZA1.

Relację od Podkowy Leśnej do Milanówka w dalszym ciągu obsługiwać będzie zastępcza komunikacja autobusowa ZA12.

Od dnia 08.05.2023 (poniedziałek) zasady organizacji ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej wraz z rozkładami jazdy będą tożsame z założeniami obowiązującymi w okresie do dnia 30.04.2023 (niedziela).

Wyjątek będzie stanowić dzień 09.06.2023 (piątek), w którym – podobnie jak w dniu 02.05.2023 (wtorek) – pociągi pojadą jak w dzień powszedni, bez ww. przerwy w kursowaniu pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim.

Organizacja ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej WKD

 • W związku z budową drugiego toru na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska (etap obejmujący rozbiórkę istniejącego starego toru i budowę w jego śladzie nowego toru) od dnia 08.05.2023 (poniedziałek) do dnia 30.06.2023 (piątek) zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów WKD:
  • w dni powszednie w godz. 9:05-16:00 (z wyjątkiem piątku, 09.06.2023) zamknięcie toru nr 1 na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska; skrócenie relacji pociągów realizujących połączenia do/ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska; pociągi te będą kończyć lub rozpoczynać bieg na stacji Podkowa Leśna Główna; wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej linii ZA1 na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska przez: Kazimierówkę (w w/w dni powszednie w godz. 9:05-16:00);
  • w soboty, niedziele i święta ruch pociągów prowadzony bez ograniczeń na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w dalszym ciągu zamknięta dla ruchu pociągów pozostaje linia kolejowa do Milanówka – obsługę połączeń na relacji Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów zapewnia zastępcza komunikacja autobusowa – linia ZA12.
 • Na stacji Podkowa Leśna Główna zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami ZKA realizującymi połączenia do Grodziska Mazowieckiego i Milanówka.
 • Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna, jak również wydłużony czas przejazdu ZKA nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.
 • Podróżni korzystający z ZKA zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.
 • W pojazdach ZKA nie ma możliwości zakupu biletu WKD oraz przewozu roweru.
 • W dniu 09.06.2023 (piątek) obowiązuje rozkład jazdy dla dnia powszedniego. Tego dnia ruch pociągów pasażerskich będzie prowadzony bez ograniczeń na trasie Grodzisk Maz. Radońska – W-wa Śródmieście WKD.
 • Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, iż w związku z budową drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w pociągach spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście są honorowane wszystkie bilety okresowe odcinkowe WKD wydane z/do stacji:
  • Grodzisk Mazowiecki Radońska, Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Okrężna (odpowiednik stacji KM – Grodzisk Mazowiecki);
  • Brzózki, Kazimierówka, Polesie, Milanówek Grudów (odpowiednik stacji KM – Milanówek);
  • Podkowa Leśna Zachodnia (odpowiednik stacji KM – Brwinów).