Koleje Małopolskie ponowiły przetarg na dostawę energii trakcyjnej

Koleje Małopolskie ponowiły przetarg na dostawę energii trakcyjnej

Małopolskie przewoźnik ogłosił nowe postępowanie na zakup i dystrybucję energii elektrycznej trakcyjnej dla pojazdów kolejowych użytkowanych przez przewoźnika. Pierwszy przetarg został unieważniony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii trakcyjnej w ramach umowy kompleksowej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej na lata 2023-2026 pojazdami trakcyjnymi zasilanymi z sieci trakcyjnej elektrycznej 3kV prądu stałego.

Rozliczenie za pobraną energię elektryczną na potrzeby trakcyjne odbywać się będzie zgodnie z grupą taryfową Bt21 według wskazań liczników energii zamontowanych w pojazdach trakcyjnych.

W przypadku gdy, w trakcie realizacji umowy pojazdy trakcyjne Zamawiającego poruszać się będą po terenie Zaplecza Technicznego, wykonawca zobowiązany będzie do pomniejszenia ilości zużytej energii wskazanej przez urządzenia pomiarowe na pojazdach trakcyjnych o ilość energii zużytej w okresie rozliczeniowym na terenie Zaplecza Technicznego.

Termin składania ofert mija 9 grudnia 2022 r.

Przypomnijmy, że w pierwszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta w kwocie 563 850 425,81 zł brutto, którą złożyła PKP Energetyka.  Na sfinansowanie zamówienia spółka zamierzała przeznaczyć 553 500 000,00 zł brutto.