Funkcjonariusz SOK „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Funkcjonariusz SOK „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

W dniu 26 listopada 2022 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Jednym z wyróżnionych odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” został funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei z lubelskiej komendy SOK starszy przodownik Paweł Głażewski. Funkcjonariusz SOK ofiarował już niemal 27 litrów krwi.

„Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” to niezwykle ważne i prestiżowe odznaczenie nadawane honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Wyróżnienie przysługuje tylko tym, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi. Paweł Głażewski wyróżniony odznaczeniem nadanym przez Ministra Zdrowia, oddał już prawie 27 litrów krwi oraz jej składników.

Uroczystość z okazji wręczenia odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” odbyła się dnia 26 listopada br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Patronat honorowy nad uroczystością objął  Marszałek Województwa Lubelskiego.

Paweł Głażewski jest funkcjonariuszem SOK, na co dzień pełni służbę w Komendzie Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Lublinie. Posiada wiele zainteresowań i pasji. Jest dowódcą patroli wieloosobowych do zabezpieczenia uczestników imprez masowych, pełni dodatkowo obowiązki komendanta zmiany oraz prowadzi pogadanki profilaktyczne dla dzieci. Wypada również wspomnieć, że w październiku 2019 roku będąc po służbie udzielił pomocy osobie poszkodowanej w wypadku drogowym.

W liście gratulacyjnym dla funkcjonariusza SOK czytamy, że Pawłowi Głażewskiemu należą się podziękowania „za  aktywną promocję honorowego krwiodawstwa pośród pracowników Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Lublinie. Bezinteresowny udział w realizacji idei honorowego krwiodawstwa jest szlachetnym gestem niosącym nadzieję i wsparcie w najtrudniejszych chwilach życia. Dzięki takim działaniom z roku na rok przybywa nowych i świadomych Honorowych Dawców Krwi”