Koleje Czeskie poprawią wnętrze kolejnych wagonów bistro z 1. klasą

Koleje Czeskie poprawią wnętrze kolejnych wagonów bistro z 1. klasą

Wykładziny zamiast linoleum w przedziale 1 klasy, odnowione i przetapicerowane siedzenia, Wi-Fi czy nowe centralki umożliwiające blokowanie drzwi wejściowych otrzymają wagony bistro typu ARmpee832 podczas najbliższej naprawy okresowej.

Wagony łączące miejsca siedzące i część restauracyjną pozwalają nam sprawnie zapewnić zarówno szeroki wybór poczęstunku, jak i wygodne miejsca siedzące dla pasażerów pociągów dalekobieżnych. W ostatnich latach zmodernizowaliśmy w ten sposób 18 pierwotnie restauracyjnych wagonów, z których korzystamy na przykład w ekspresach Valašské i Jižní. Rozpoczęliśmy modernizację kolejnych 6 oryginalnych wagonów bistro. Włączamy je np. w połączenia Silesia i Cracovia na liniach z Pragi przez Ostrawę do Krakowa i Warszawy. Dzięki modernizacji zwiększy się komfort i bezpieczeństwo podróżowania, a żywotność wagonów zostanie zapewniona na kolejne 10-15 lat – mówi Jiří Ješeta, członek zarządu i zastępca ds. przewozów pasażerskich Kolei Czeskich.

W ramach modernizacji w części restauracyjnej zamontowane zostaną nowe stoliki i fotele, które zmienią dotychczasowy styl wnętrza auta z bistro w klasyczną restaurację. Stołki barowe i wygodne siedzenia w przedziale 1. klasy przejdą rekonstrukcję i wymianę tapicerki. W wagonie zostanie zainstalowane nowocześniejsze urządzenie Wi-Fi. Na podłodze w części restauracyjnej oraz na kufrach zostanie położone nowe linoleum. Podłoga przedziału 1. klasy również zostanie pokryta nową wykładziną, która poprawi estetykę , przyczyni się do większego komfortu i jeszcze bardziej obniży poziom hałasu. Drzwi zostaną uzupełnione o system bocznej selektywnej blokady drzwi (SSOD/LAT), którą steruje przez maszynistę. System uniemożliwia pasażerom opuszczenie peronu lub otwarcie drzwi podczas jazdy.

Modernizacja wagonów ARmpee832 zostanie przeprowadzona przez spółkę zależną Kolei Czeskich DPOV w 2023 roku. Całkowity koszt inwestycji to około 15 milionów koron.

Obecne wagony typu ARmpee832 były produkowane w 1984 r. Pierwotnie były to wagony kombinowane z przedziałem restauracyjnym (24 miejsca) i kuszetkami (30 miejsc). Przewoźnik wykorzystywał je głównie na nocnych połączeniach między wschodnią i zachodnią częścią Czechosłowacji. W 1994 r. wagony należące do ČD zostały przebudowane w celu połączenia przedziału bistro i 2. klasy.

W latach 2009 i 2010 zmodernizowano łącznie 6 wagonów do typu ARmpee z obszerną częścią 1 klasy z 22 miejscami oraz częścią barową z 14 miejscami. Wagony wyposażono w klimatyzację, prędkość maksymalną zwiększono ze 140 do 160 km/h oraz zainstalowano inne nowoczesne elementy techniczne. Większość z pierwotnie 20 wyprodukowanych wagonów pozostała na Słowacji.