Jest kolejna próba wykonania napraw P4 lokomotyw EP08

Jest kolejna próba wykonania napraw P4 lokomotyw EP08

PKP Intercity ogłosiło kolejny przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 7 lokomotyw elektrycznych serii EP08. Poprzednie postępowanie z powodu wysokich oferty zostały unieważnione.

Zakres naprawy każdej z lokomotyw obejmuje: stały zakres naprawy P4, obejmujący prace wykonywane podczas każdej naprawy zgodnie z DSU, DTR, uzupełnienie braków oraz prace wykraczające poza stały zakres naprawy.

Przewoźnik wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi przez okres:

  • 60 miesięcy na malaturę -malowanie farbami chemoutwardzalnymi po uprzednim całkowitym usunięciu starej powłoki (metodą śrutowania lub piaskowania)
  • 36 miesięcy na malaturę -malowanie farbami chemoutwardzalnymi bez całkowitego usunięcia starej powłoki (metodą śrutowania lub piaskowania)
  • 48 miesięcy–przy wymianie łożysk osiowych
  • 48 miesięcy-przy wymianie łożysk tocznych w zawieszeniach silników trakcyjnych,
  • 60 miesięcy na nowo zabudowane osie zestawów kołowych, w tym na wady ukryte powstałe podczas procesu wtłaczania kół na oś zestawu.

Zamawiający wymaga wykonania naprawy jednej lokomotywy (czas postoju lokomotywy w naprawie) w terminie maksymalnie 56 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia naprawy.

O wyborze wykonawcy zdecydują trzy kryteria: cena za wykonanie przedmiotu zamówienia –waga 80 pkt, termin wykonania naprawy jednej lokomotywy – waga 10 oraz okres gwarancji i rękojmi na prawidłową pracę lokomotywy po wykonanej naprawie dla całej lokomotywy – waga 10 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.