Kolejami Małopolskimi z Krakowa do Przeciszowa

Kolejami Małopolskimi z Krakowa do Przeciszowa

Podczas dzisiejszego spotkania z udziałem Kolei Małopolskich oraz przedstawicieli gmin Skawina, Brzeźnica, Spytkowice, Zator, Przeciszów Wicemarszałek Łukasz Smółka przekazał informację o podjęciu decyzji przez Zarząd Województwa Małopolskiego o wydłużeniu obecnej trasy SKA2 (Kraków Główny – Podbory Skawińskie) do Przeciszowa od 1 października 2022 r.

Od 1 października 20 z 38 pociągów dotychczas kursujących w relacji Kraków Główny – Podbory Skawińskie będzie kursować do stacji Przeciszów. Pozwoli to na obsługę kolejnych nadwiślańskich gmin położonych na zachód od gminy Skawina – Brzeźnicy, Spytkowic, Zatora i Przeciszowa. Pasażerowie będą mogli dojechać w ok. 70 minut do Przeciszowa.

Pociągi Kolei Małopolskich obsłużą na tej trasie stacje: Zelczyna, Wielkie Drogi, Jaśkowice, Brzeźnica, Półwieś, Ryczów, Spytkowice Kępki, Spytkowice, Zator oraz Przeciszów.

Dokładny rozkład linii SKA2 Kraków Główny – Przeciszów