Mniejsze wymagania zdrowotne dla pracowników związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego

Mniejsze wymagania zdrowotne dla pracowników związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego

Rządowe Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

– Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie (…) ma na celu ujednolicenie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, jakie są obowiązani spełniać pracownicy oraz osoby przyjmowane do pracy (kandydaci na pracowników) z wymaganiami zdrowotnymi, fizycznymi i psychicznymi przewidzianymi dla osób ubiegających się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności, oraz o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności (maszynistów i kandydatów na maszynistów) – czytamy w uzasadnieniu.

Ujednolicenie wymagań jest konieczne ponieważ nie można doprowadzić do sytuacji, w której wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne dla pracowników oraz kandydatów na pracowników na stanowiskach kolejowych byłyby wyższe niż wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne przewidziane dla maszynistów i kandydatów na maszynistów.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. złagodzonych wymagań dotyczących narządu wzroku i słuchu, w szczególności:

  • ostrość wzroku z korekcją lub bez: 1,0; nie mniej niż 0,5 dla oka gorzej widzącego;
  • dopuszczalna maksymalna korekcja soczewkami kontaktowymi lub szkłami: nadwzroczność +5/krótkowzroczność -8
  • soba badana powinna słyszeć szept każdym uchem oddzielnie z odległości 2 m.

Zaproponowane zmiany mają przyczynić się do zwiększenia liczby kandydatów na pracowników na stanowiskach kolejowych, co pozwoli na zmniejszenie deficytu pracowników na tych stanowiskach. Z deficytem pracowników borykają się zarówno przewoźnicy pasażerscy,
przewoźnicy towarowi, jak i zarządcy infrastruktur

Projekt rozporządzenia zakłada wejście w życie projektowanej regulacji z dniem 1 stycznia 2023 r.