KM z ofertą na ochronę pociągów przed dewastacjami

KM z ofertą na ochronę pociągów przed dewastacjami

Tylko jedna oferta wpłynęła do Kolei Mazowieckich w postępowaniu na świadczenie usługi ochrony fizycznej przed dewastacjami wybranych pociągów.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 216 848,02 zł brutto. Jedyną ofertę w wysokości 217 857,6 zł brutto złożyło konsorcjum w składzie Art-Security (lider), Art Group (partner) oraz Tirec (partner).

Przedmiot zamówienia obejmował patrolowanie wyznaczonych pociągów w celu ochrony i niedopuszczenia do uszkodzenia/zniszczenia mienia poprzez dewastację a także zatrzymanie sprawców oraz przekazanie ich niezwłocznie funkcjonariuszom Policji lub Straży Ochrony Kolei.

Usługa świadczona będzie w dni wskazane w harmonogramie, w tym również w soboty, niedziele i święta w godzinach dziennych i nocnych przez sześciu pracowników ochrony. W wybranych pociągach usługę świadczyć będzie jednocześnie co najmniej dwóch pracowników ochrony. Ochrona odbywała się będzie na podstawie miesięcznych harmonogramów, w których wskazane zostaną linie lub konkretne pociągi.

Przewoźnik chce aby przedmiot zamówienia był realizowany przez okres trzech miesięcy od podpisania umowy.

Choć o wyborze wykonawcy decyduje cena to można uznać, że spółka znajdzie 1 009,58 zł brutto i rozstrzygnie postępowanie.