DB i Siemens zaprezentowały pierwszy automatycznie poruszający się pociąg

DB i Siemens zaprezentowały pierwszy automatycznie poruszający się pociąg

Deutsche Bahn  i Siemens Mobility opracowały pierwszy na świecie pociąg, który porusza się samodzielnie w ruchu kolejowym. Dr. Richard Lutz, dyrektor generalny DB, oraz dr. Roland Busch, dyrektor generalny Siemens AG, zaprezentowali pojazd do projektu Digital S-Bahn Hamburg wraz z dr. Peter Tschentscher, pierwszym burmistrzem Hamburga.

Pociąg jest sterowany za pomocą technologii cyfrowej i jest w pełni zautomatyzowany. Maszynista pozostaje w pociągu, aby nadzorować podróż z pasażerami na pokładzie. Prace manewrowe, takie jak zawracanie pociągu, są wykonywane bez udziału personelu pokładowego. Partnerzy projektu, DB, Siemens Mobility i miasto Hamburg, zainwestowali łącznie 60 mln euro w cyfrowy S-Bahn Hamburg, który jest częścią projektu DB Digital Rail Germany.

– Kolej wkroczyła w cyfrową przyszłość, a Digital Rail Germany stała się rzeczywistością. Dzięki zautomatyzowanym operacjom kolejowym możemy zaoferować naszym pasażerom znacznie rozszerzone, bardziej niezawodne, a tym samym lepsze usługi – bez konieczności układania choćby jednego kilometra nowych torów. Naszym celem jest uczynienie transportu kolejowego atrakcyjnym dla coraz większej liczby osób, co jest jedynym sposobem, w jaki możemy osiągnąć transformację mobilności – powiedział Dr Richard Lutz, prezes zarządu DB.

– Sprawiamy, że transport kolejowy staje się bardziej inteligentny. Pojazdy automatycznie realizują idealny rozkład jazdy, z dokładnością co do sekundy i zoptymalizowany pod względem energetycznym. W ten sposób wspieramy naszego partnera Deutsche Bahn w jego dążeniu do uatrakcyjnienia podróży pociągiem i ochrony klimatu. Dzięki naszej technologii nasi klienci mogą przewieźć do 30 procent więcej pasażerów, znacznie poprawić punktualność i zaoszczędzić ponad 30 procent energii. Cyfrowy S-Bahn Hamburg to światowa premiera. Nowa technologia została już oficjalnie zatwierdzona, a ponieważ posiada otwarte interfejsy, może być natychmiast stosowana przez operatorów na całym świecie we wszystkich typach pociągów – dodał dr Roland Busch, prezes zarządu Siemens AG.

– Digitalizacja kryje w sobie duży potencjał dla całej hamburskiej sieci S-Bahn. Tworzymy większą przepustowość na istniejących torach i poprawiamy niezawodność i punktualność podróży koleją. Premiera cyfrowego S-Bahnu na Światowym Kongresie ITS jest silnym sygnałem dla wydajnej i przyjaznej dla klimatu mobilności przyszłości – powiedział Dr Peter Tschentscher, burmistrz Hamburga.

Cyfrowy S-Bahn miał swój premierowy przejazd podczas otwarcia Światowego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w Hamburgu. Podczas kongresu cztery cyfrowe zespoły trakcyjne S-Bahn będą kursowały automatycznie na 23-kilometrowym odcinku linii S-Bahn nr 21 między stacjami Berliner Tor i Bergedorf/Aumühle.

Podstawą techniczną dla cyfrowej eksploatacji kolei jest przyszły europejski standard automatycznej obsługi pociągów (ATO), połączony z europejskim systemem sterowania pociągiem (ETCS). Pociągi otrzymują sygnały sterujące drogą radiową.

Cztery cyfrowe zespoły trakcyjne S-Bahn w Hamburgu będą wprowadzone do regularnej służby pasażerskiej począwszy od grudnia 2021. Plany cyfryzacji całego systemu S-Bahn w Hamburgu do końca dekady są już w trakcie realizacji, a inwestycje w pojazdy i infrastrukturę są już dokonywane. Przewiduje się, że technologia ta będzie wykorzystywana w całym kraju w regionalnych i głównych systemach kolejowych.