KM unieważniły przetarg na budowę bazy w Radomiu

KM unieważniły przetarg na budowę bazy w Radomiu

Koleje Mazowieckie długo zwlekały z rozstrzygnięciem postępowania na budowę bazy utrzymaniowo-naprawczej pojazdów kolejowych w Radomiu. Ostatecznie przetarg został unieważniony.

W ogłoszonym pod koniec maja 2022 r.  postępowaniu jako termin związania ofertą ustalono 21 listopada 2022 r. Daria Uchman, z biura prasowego Kolei Mazowieckich jeszcze przed świętami poinformowała „Kolejowy Portal”, że termin związania ofertą został wydłużony do 20 stycznia 2023 r.

Spółka jest w trakcie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i pozyskiwania zgód korporacyjnych – dodała wówczas Uchman.

Przypomnijmy, że na sfinansowanie zamówienia Koleje Mazowieckie zamierzały przeznaczyć 52 890 000 zł brutto. Jedyną ofertę w wysokości 79 888 500 zł brutto złożyło konsorcjum w składzie Agat (lider) oraz Inżynieria Rzeszów (partner).

To właśnie wysoka oferta była przyczyną unieważnienia postępowania. Jak czytamy w uzasadnieniu, złożona oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamówienie obejmowało zaprojektowanie i wybudowanie bazy utrzymaniowo-naprawczej pojazdów kolejowych w Radomiu (punktu utrzymania pojazdów kolejowych), tj. hali utrzymaniowo-naprawczej z warsztatami, akumulatorownią i magazynem oraz garażem, budynku socjalno-biurowego, sprężarkowni, kotłowni c.o., magazynu materiałów niebezpiecznych, pomieszczenia na odpady przemysłowe, myjni taboru, niezbędnej infrastruktury i zagospodarowania terenu. Inwestycja miała powstać przy ul. Mazowieckiego.