KIO oddaliła odwołanie konsorcjum Mag-Train i Pozbud

KIO oddaliła odwołanie konsorcjum Mag-Train i Pozbud

Przed KIO zapadła decyzja o oddaleniu odwołania złożonego przez konsorcjum Mag-Train i Pozbud w postępowaniu na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie wraz z modernizacją i przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A.

Jak poinformowała Katarzyna Grzduk rzecznik prasowy PKP Intercity, Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Mag-Train, potwierdzając tym samym decyzję przewoźnika o odrzuceniu oferty w postępowaniu.

O decyzji KIO w raporcie giełdowym poinformowała również spółka Pozbud.

– W ustnych motywach rozstrzygnięcia Izba wskazała, że zarzuty zgłoszone przez Konsorcjum, dotyczące SIWZ były spóźnione, natomiast pozostałe argumenty podnoszone w postępowaniu a dotyczące w szczególności błędnej interpretacji przez Zamawiającego stanowiska Konsorcjum, zakresu czynności certyfikacyjnych jakie Konsorcjum zobowiązało się wykonać i zakresu dokumentacji jaką Konsorcjum powinno od Zamawiającego otrzymać uznane zostały za niezasadne – czytamy w komunikacie.

Szczegółowe przyczyny oddalenia odwołania będą znane po otrzymaniu przez konsorcjum uzasadnienia wydanego przez Izbę wyroku. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem spółka Pozbud podejmie decyzję dotyczącą dalszych działań.

Przypomnijmy, że 18 listopada 2021 r.  PKP Intercity odrzuciło ofertę złożoną przez konsorcjum oraz zaniechało wyboru oferty jako najkorzystniejszej, argumentując decyzję istniejącą w opinii przewoźnika niezgodnością oferty złożonej przez konsorcjum w wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wykonanie prac PKP Intercity przeznaczyło 424 534 500 zł brutto. Konsorcjum Mag-Train z Piaseczna oraz Pozbud z Poznań złożyło ofertę w kwocie 391 767 300 zł brutto. Drugą ofertę w wysokości 494 829 000 zł brutto, która nadal jest rozpatrywana, została spółka H. Cegielski -Fabryka Pojazdów Szynowych z Poznania, która zaproponowała