Kiedy wiadukt w Łowiczu zostanie oddany do użytku?

Kiedy wiadukt w Łowiczu zostanie oddany do użytku?

Nieprzewidziane kolizje z infrastrukturą zewnętrzną, niewystarczający potencjał wykonawcy czy brak pełnienia nadzoru autorskiego to główne czynniki, które wypłynęły na opóźnienie realizacji budowy wiaduktu drogowego w Łowiczu – poinformował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Poseł Paweł Bejda pod koniec kwietnia 2022 r. skierował do ministra infrastruktury zapytanie w sprawie budowy wiaduktu kolejowego w Łowiczu.

– Do mojego biura poselskiego zwracają się mieszkańcy Łowicza zbulwersowani przedłużającą się budową wiaduktu. Brak przeprawy przez tory w tym miejscu powoduje duże utrudnienia dla mieszkańców miasta, które trwają już latami, a opóźnienie budowy szacowane jest na 3 lata – napisał parlamentarzysta.

Poseł zapytał więc jaki jest powód tak dużych opóźnień przy realizacji tej inwestycji.

– Na opóźnienie realizacji inwestycji wpłynęły m.in. nieprzewidziane kolizje z infrastrukturą zewnętrzną, które nie były możliwe do zidentyfikowania na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, niewystarczający potencjał kadrowo-sprzętowy wykonawcy robót oraz jego problemy finansowe, brak pełnienia nadzoru autorskiego przez okres 10 miesięcy (zerwanie umowy z winy wykonawcy) oraz konieczność wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej – odpisał wiceminister infrastruktury.

Jak dodał z uwagi na przebudowę mostu kolejowego nad rzeką Zwierzyniec nie było możliwości zamknięcia przejazdu w ciągu ul. 3 Maja, co uniemożliwiało przejście do kolejnych etapów budowy wiaduktu drogowego.

Poseł Bejda  zapytał również o dalszy harmonogram prac dla tej inwestycji oraz kiedy jest planowane zakończenie inwestycji i oddanie wiaduktu do użytku.

Jak zaznaczył przedstawiciel resortu, roboty konstrukcyjne zostały już zakończone, natomiast wykonawca finalizuje roboty przy budowie nasypu drogowego od strony ul. Warszawskiej. Trwa również montaż konstrukcji szybu windowego.

– Pozostały do wykonania roboty wykończeniowe oraz nawierzchnia drogowa na obiekcie – dodał Bittel.

 Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury poinformował, że według PKP PLK zakończenie robót na wiadukcie drogowym planowane jest w III kwartale 2022 r., a oddanie obiektu do użytkowania planowane jest w IV kwartale 2022 r.

– Jest to jednak uzależnione od przeprowadzenia procedur związanych z pozwoleniem na użytkowanie – podsumował.

Warto dodać, że prace w zakresie budowy wiaduktu drogowego realizowane są przez PKP PLK S.A., natomiast przebudowa układu drogowego wraz z dojazdami do wiaduktu realizowana jest przez Miasto Łowicz. 

Przypomnijmy, że PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z Trakcją umowę wartą około 428 mln zł 18 kwietnia 2017 r. Kontrakt obejmował modernizację około 50 km odcinka między Żychlinem a Sochaczewem wraz budową wiaduktu drogowego w Łowiczu. Początkowo zakładano, że prace potrwają do października 2020 r.