Kiedy rozpocznie się remont zabytkowego dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach?

Kiedy rozpocznie się remont zabytkowego dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach?

Poseł Małgorzata Pępek skierowała do Ministra Infrastruktury interpelację w której ponownie zapytała o opóźnienie modernizacji zabytkowego dworca w Czechowicach-Dziedzicach. Posłanka chciała także poznać aktualny harmonogramu prac dla inwestycji.

Losem dworca pani poseł interesowała się już w poprzedniej, VIII kadencji Sejmu RP, kiedy to zapytała czy zapowiedziana od lat inwestycja dojdzie do skutku. Wówczas Andrzej Bittel sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedział, że dworzec kolejowy w Czechowicach-Dziedzicach znajduje się w grupie dworców objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, który realizuje spółka PKP S.A.

Minister przedstawił wówczas harmonogram realizacji inwestycji, który zakładał rozpoczęcie prac projektowych w 2019 r., co miało pozwolić na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w II kwartale 2020 r. Z kolei w IV kwartale 2020 r. planowano rozpoczęcie robót budowlanych . Przy powyższych założeniach oddanie dworca do użytku miało być możliwe w I kwartale 2022 roku.

Pod koniec listopada 202 r. pani poseł Małgorzata Pępek zapytała więc ponownie kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury co było powodem niedotrzymania terminów realizacji remontu dworca kolejowego i jaki jest aktualny harmonogram prac.

– Powodem opóźnienia modernizacji dworca były przede wszystkim przedłużające się uzgodnienia z Urzędem Miasta Czechowice-Dziedzice w zakresie zagospodarowania, wymogów i  standardów  powierzchni dworcowej, która  wynosiokoło5000 m2. Ponadto, nastąpiły opóźnienia w uzgodnieniach z   Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także problemy kadrowe wykonawcy dokumentacji    spowodowane pandemią – wyjaśnił Andrzej Minister Bittel, wiceminister odpowiedzialny za kolej.

Minister Bittel poinformował  również, że PKP S.A. podjęła działania przyspieszające modernizację dworca w efekcie czego w dniu 10 grudnia 2020 r.   podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu.

– Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na początku IV kwartału 2021 r., a oddanie dworca do użytkowania na I kwartał 2023 r. – dodał Bittel.

Niestety nadal nie ma dokumentacji projektowej, która pozwoliłaby na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.  

– Obecnie trwa projektowanie, a prace nad opracowaniem całej dokumentacji projektowej przebudowy dworca są już na zaawansowanym etapie – poinformował Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP S.A.

Polskie Koleje Państwowe S.A. planują że ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych nastąpi do końca pierwszej połowy 2021 roku.

Przypomnijmy, że w połowie października 20129 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę o wartości 1,4 mld zł na przebudowę węzła kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. W ramach prac wszystkie perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Ułatwią to windy oraz pochylnie. Dla osób niedowidzących i niewidomych dostępne będą tablice informacyjne z alfabetem Braille’a. Na stacji zostaną wymienione tory, rozjazdy i sieć trakcyjna. Powstanie Lokalne Centrum Sterowania w Czechowicach-Dziedzicach, które po uruchomieniu będzie dbać o bezpieczeństwo pociągów na odcinku Goczałkowice Zdrój – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg. Przewidziano też odnowienie przystanków Goczałkowice Zdrój i Zabrzeg.