Kiedy rozpocznie się remont zabytkowego dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach?

Kiedy rozpocznie się remont zabytkowego dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach?

Poseł Małgorzata Pępek skierowała do Ministra Infrastruktury interpelację w której ponownie zapytała o opóźnienie modernizacji zabytkowego dworca w Czechowicach-Dziedzicach. Posłanka chciała także poznać aktualny harmonogramu…

Pasażerowie korzystają z nowego peronu w Domaninie

Pasażerowie korzystają z nowego peronu w Domaninie

W Domaninie nowy peron z pochylnią i wiatami zapewnia dogodny dostęp do pociągów wszystkim podróżnym. Na wielkopolskim odcinku trasy Poznań – Kluczbork do końca 2022…

Fundacja Grupy PKP i PKP Energetyka przekazały GIS sprzęt komputerowy

Fundacja Grupy PKP i PKP Energetyka przekazały GIS sprzęt komputerowy

Fundacja Grupy PKP wraz z PKP Energetyka przekazały Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu sprzęt komputerowy o łącznej wartości blisko 40 tys. zł. Komputery zostaną wykorzystane przez wojewódzkie…

PKP Intercity podsumowało inwestycje taborowe w 2020 r. i przedstawiło plany na przyszłość

PKP Intercity podsumowało inwestycje taborowe w 2020 r. i przedstawiło plany na przyszłość

2020 rok przyniósł widoczne efekty największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity – park taborowy przewoźnika wzmocniło 30 nowoczesnych lokomotyw elektrycznych oraz ponad 130 zmodernizowanych…

Wzrosła minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC dla umów zawieranych w 2021 r.

Wzrosła minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC dla umów zawieranych w 2021 r.

Przewoźnicy kolejowi zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Minimalna suma gwarancyjna tego ubezpieczenia ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy…