Kiedy dworzec w Kaniach zostanie oddany do użytkowania?

Kiedy dworzec w Kaniach zostanie oddany do użytkowania?

Ponieważ planowanym terminem udostępnienia nowego dworca w Kaniach była pierwsza połowa 2021 r., posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek zapytała Ministerstwo Infrastruktury na jakim etapie jest realizacja tej inwestycji.

– Budowa nowego dworca w Kaniem należy do inwestycji realizowanych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – przypomniała Anna Dąbrowska-Banaszek w zapytaniu poselskim.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie poinformował, że realizacja inwestycji jest w końcowej fazie – zakończono zasadnicze prace budowlane. Do wykonania pozostał system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz uruchomienie dostaw prądu docelowego.

– Następnie wykonawca przeprowadzi rozruchy i testy urządzeń oraz instalacji zamontowanych na dworcu. Jest to warunek niezbędny do przeprowadzenia odbiorów inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a w konsekwencji otwarcia budynku nowego dworca dla podróżnych – podkreśla przedstawiciel resortu.

Wiceminister dodał, że oddanie dworca do użytkowania planowane jest w II kwartale 2022 roku.

Posłanka dopytywała też czy jest przewidziana możliwość zakupu biletu przez podróżnych np. w biletomacie.

Przedstawiciel Ministerstwa odpisał, że część komercyjna dworca wyposażona jest w instalacje umożliwiające prowadzenie kasy biletowej.

– Na dworcu przewidziano także miejsce i instalacje na biletomat. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP S.A. obecnie przewoźnicy kolejowi nie są zainteresowani otwarciem kasy biletowej, jak również uruchomieniem biletomatu – zaznaczył.

Na koniec Anna Dąbrowska-Banaszek zapytała czy w części usługowo-komercyjnej jest możliwe usytuowanie punktu pocztowego.

– Na terenie dworca kolejowego istnieje możliwość uruchomienia punktu pocztowego. Wg stanu na dzień 1 lutego 2022 roku, lokal komercyjny jest nadal do wynajęcia – odpisał Andrzej Bittel.

Nowy dworzec w Kaniach zaprojektowano jako budynek parterowy składający się z dwóch części połączonych wiatą. Pierwsza z nich to przestrzeń dworcowa, w której będą się mieścić poczekalnia oraz toalety. W drugiej części – komercyjnej – znajdzie się niewielki lokal handlowo-usługowy.

Budynek będą pozbawione barier architektonicznych oraz zostaną wyposażone w wiele udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przy dworcu w Kaniach pojawi się 8 miejsc parkingowych, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami.

Koszt inwestycji to 4,66 mln zł brutto.