Dolnośląskie: trwają konsultacje nowego rozkładu jazdy

Dolnośląskie: trwają konsultacje nowego rozkładu jazdy

Do 20 lutego 2022 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego czeka na zgłoszenie wniosków, uwag i sugestii dotyczących rozkładu jazdy pociągów, który obowiązywał będzie od 11 grudnia 2022 roku.

Z uwagi na terminarz prac nad przygotowaniem oferty oraz konstrukcją rocznego rozkładu jazdy pociągów 2022/2023, formularze nadesłane po 20 lutego  nie będą mogły być rozpatrzone w ramach badania opinii społecznej.

Urząd podkreśla, że nie będą rozpatrywane wnioski:

  • niepełne, anonimowe lub z nieprawdziwymi danymi;
  • ogólnikowe i niewnoszące konkretnego postulatu;
  • dotyczące zakresu kompetencyjnego innych organizatorów;
  • do połączeń PKP Intercity i międzynarodowych (za wyjątkiem regionalnych pociągów transgranicznych do ościennych regionów Niemiec i Czech);
  • z uwagami dotyczącymi stanu taboru i prędkości kursowania pociągów;
  • zawierające uwagi o stanie linii kolejowych i dworców;
  • dotyczące relacji połączeń dalekobieżnych;

Samorząd dodaje również, iż na przyszły kształt kolejowej oferty przewozowej wpływać będzie szereg czynników, jak choćby wysokość środków finansowych w dyspozycji UMWD, zasoby taborowe i personalne przewoźników, dostępność infrastruktury i jej stan, możliwości zapewnienia oferty odpowiedniej do popytu i oczekiwań podróżnych oraz uzgodnienia z sąsiednimi organizatorami na liniach stycznych z innymi województwami.

Formularz dostępny jest do pobrania TUTAJ.

W tytule e-maila należy napisać „Badanie opinii społecznej RJP /2023”. Urząd Marszałkowski przypominana o konieczności podpisania „zgody na przetwarzanie danych osobowych…” zgodnie z treścią umieszczoną w formularzu. Bez tej zgody uwagi i sugestie nie będą mogły być rozpatrzone.