KE skierowała do konsultacji propozycję nowego rozporządzenia ws. korzystania ze zdolności przepustowej

KE skierowała do konsultacji propozycję nowego rozporządzenia ws. korzystania ze zdolności przepustowej

11 lipca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała i przekazała do konsultacji publicznych propozycję nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. korzystania ze zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

Nowe rozporządzenie zakłada zmiany w zarządzaniu dostępem do infrastruktury kolejowej w Europie. Mają one przyczynić się do zwiększenia wolumenu przewozów kolejowych, głównie międzynarodowych pasażerskich i towarowych. Komisja Europejska planuje jednocześnie uchylić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, na mocy którego utworzone zostały kolejowe korytarze towarowe. Szereg artykułów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego ma zostać zastąpionych nowymi przepisami proponowanymi w projekcie rozporządzenia.

W ramach ogłoszonych konsultacji publicznych każda osoba fizyczna, jak też podmiot z obszaru Unii Europejskiej, mogą zgłaszać swoje uwagi do dokumentu. Rozporządzenie wraz z załącznikami dostępne jest obecnie wyłącznie w języku angielskim. Oficjalne tłumaczenia na języki narodowe mają zostać opublikowane w drugiej połowie września 2023 r.

Tekst propozycji nowego rozporządzenia wraz z załącznikami oraz zakładka do przesyłania opiniina ich temat dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Rozporządzenie po wejściu w życie będzie obowiązywało we wszystkich krajach Unii Europejskiej poza Cyprem i Maltą, w których nie ma transportu kolejowego.