Już ponad 1000 instruktorów nauki jazdy skorzystało z warsztatów eksperckich

Już ponad 1000 instruktorów nauki jazdy skorzystało z warsztatów eksperckich

W Łomży PKP Polskie Linie Kolejowe zorganizowały warsztaty dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów WORD. Z udziałem kolejowego eksperta przedstawiono zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Przypominano o wykorzystywaniu informacji z Żółtej Naklejki PLK.  Każdy uczestnik warsztatów otrzymał materiały dydaktyczne do szkolenia kierowców.

– Wiedza i zaangażowanie instruktorów szkół nauki jazdy istotnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Są oni Ambasadorami Bezpieczeństwa. Uczą przyszłych kierowców odpowiedzialnych zachowań. Dlatego konsekwentnie prowadzimy warsztaty i rozmawiamy o bezpieczeństwie – mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe przeprowadziły warsztaty już w blisko 40 miastach. Materiały dydaktyczne trafiły do 4000 szkół nauki jazdy.

Na terenie województwa podlaskiego jest 507 przejazdów kolejowo-drogowych i bezpiecznych przejść dla pieszych w poziomie szyn. To ok. 5% wszystkich przejazdów w kraju. Każdy z tych obiektów jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy właściwym zachowaniu kierowców oraz pieszych gwarantuje bezpieczeństwo podczas przekraczania torów.

99% zdarzeń na przejazdach jest wynikiem nieostrożnego zachowania kierowców – ignorowania znaku stop, czerwonych świateł, wjeżdżania pod opadające rogatki i omijania slalomem zamkniętych półrogatek. W 2020 roku na przejazdach i przejściach kolejowych w województwie podlaskim doszło do 5 wypadków i kolizji. To 3% wszystkich zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce.

Głos rozsądku Ambasadorów Bezpieczeństwa

W codziennych sytuacjach pośpiech, nieuwaga i brawura zbyt często skłaniają do nierozważnych zachowań. „Posłuchaj głosu rozsądku, nie ryzykuj, przekraczając tory kolejowe!” – to zdanie może ocalić zdrowie i życie dziesiątek osób. To właśnie głos rozsądku Ambasadorów Bezpieczeństwa, przypominający o zachowaniu bezpieczeństwa gdziekolwiek jesteśmy, działa na naszą wyobraźnię.

Ambasadorki i Ambasadorzy Bezpieczeństwa uczą swoje rodziny, znajomych czy uczniów zasad bezpieczeństwa na torach i zachęcają do rozważnego zachowania na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych. Ambasadorką lub Ambasadorem Bezpieczeństwa może zostać każdy. Wystarczy poznać zasady bezpiecznego zachowania na terenach kolejowych i dbać o to, by osoby z naszego najbliższego otoczenia się do nich stosowały.