Jest trzeci przetarg na napraw P4 15 lokomotyw EP09

Jest trzeci przetarg na napraw P4 15 lokomotyw EP09

PKP Intercity ogłosiło trzecie postępowanie na wykonanie napraw okresowych P4 15 lokomotyw elektrycznych serii EP09 z opcją na dodatkowe 7 pojazdów.

Umowa zostanie zawarta na okres 30 miesięcy od dnia jej zawarcia albo do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej. Przewoźnik wymaga wykonania naprawy okresowej P4 1 (jednej) lokomotywy nie później niż w terminie 70 dni kalendarzowych.

Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi i gwarancji na prawidłową pracę lokomotywy po wykonanej naprawie przez okres nie krótszy niż 21 miesięcy dla całej lokomotywy.

W warunkach postępowania przewidziane jest prawo opcji polegające na możliwości wykonania napraw okresowych P4 dodatkowych 7 lokomotyw elektrycznych serii EP09.

Spółka zastrzega, że nie będzie miała obowiązku korzystania z prawa opcji, ale w przypadku podjęcia takiej decyzji, wykonawca będzie zobowiązany do wykonania napraw.

Opcjonalny zakres będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy odrębnego pisemnego powiadomienia o skorzystaniu przez zamawiającego z prawa opcji, nie później niż przed upływem 24 miesięcy od zawarcia umowy.

Spółka oczekuje wniesienia wadium w kwocie 360 tys. zł

Przy wyborze wykonawcy PKP Intercity będzie kierowało się trzema kryteriami:  terminem wykonania naprawy jednej lokomotywy – 20 pkt,  okresem rękojmi i gwarancji – 10 pkt oraz  ceną  – 70 pkt.

Oferty można składać do 3 marca 2022 r. do godz. 12:00.

Przypomnijmy, ze jest to już trzecie postępowanie na wykonanie napraw P4 15 lokomotyw EP09. Poprzednie przetargi zostały unieważnione ponieważ nie wpłynęły żadne oferty.

W ostatnich postępowaniach PKP Intercity zaplanowało budżet w wysokości 29 914 991,62 zł brutto na realizację zamówienia podstawowego oraz 43 875 321,04 zł brutto w przypadku skorzystania z prawa opcji.