Jest przetarg na budowę parkingu przy stacji Zielonka

Jest przetarg na budowę parkingu przy stacji Zielonka

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg dotyczący budowy miejsc parkingowych przy stacji Zielonka na linii kolejowej nr 6. Obiekt ma być gotowy do końca września 2024 roku.

W ramach zadania wybrany wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót związanych z budową miejsc parkingowych, wraz z zjazdami i wjazdami w sąsiedztwie peronów stacji. Parking będzie znajdować się przy ulicy Słowackiego. Wykonawca będzie musiał zaprojektować co najmniej 59 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Wzdłuż całego parkingu na końcu miejsc postojowych należy wykonać chodnik, stanowiący dojście do przejścia pod torami w km 14,848. Obiekt zostanie wyposażony w monitoring oraz oświetlenie w technologii LED.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do 15 listopada 2023 roku, do godziny 10:00. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.

Zadanie o nazwie „Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Zielonka na linii kolejowej nr 6” jest realizowane w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”.

Przypomnijmy, że realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki podpisanej przez PKP PLK i PKP S.A. umowie.