Międzynarodowy Związek Kolei podsumował 2021 r.

Międzynarodowy Związek Kolei podsumował 2021 r.

Podsumowanie dotychczasowych działań i aktywności branży kolejowej oraz dalsze plany w zakresie realizacji globalnych projektów rozwojowo-inwestycyjnych – to jedne z wielu wątków poruszonych podczas posiedzeń Zarządu oraz Zgromadzenia Ogólnego Światowego Związku Kolei, które 8 i 9 grudnia br. odbyły się w Paryżu. Spotkania prowadził Krzysztof Mamiński – przewodniczący UIC, którego aktywność pozytywnie została oceniona na forum organizacji.

Podczas spotkań omówiono sukcesy i trudności napotkane w 2021 r. oraz przedstawiono zakres prac na przyszły rok i stojące przed UIC wyzwania, takie jak program projektów, które nabiorą charakteru globalnego i mają szansę stać się punktem odniesienia w dziedzinie cyfryzacji i innowacji.

Przewodniczący UIC Krzysztof Mamiński podkreślił: – W 2021 roku osiągnęliśmy pozytywne wyniki finansowe UIC oraz – co równie istotne – wzrost satysfakcji ze strony członków organizacji, co jest dla mnie szczególnie ważne. Warto również podkreślić, że pomimo trwania pandemii wszystkie cele strategiczne postawione organizacji zostały zrealizowane. Nastąpił również wzrost przekroczenia realizacji projektów prowadzonych w UIC.

Uczestnicy zwrócili uwagę na istotną rolę UIC nie tylko jako lidera rozwiązań technologicznych dla branży kolejowej, ale również promotora kolei jako światowego lidera z sektora kolei w zakresie osiągania konkretnych celów klimatyczno-środowiskowych.

Warto podkreślić, że aktywności przewodniczącego UIC – Krzysztofa Mamińskiego oraz inicjatywy podejmowane przez niego w relacjach bilateralnych z szefami poszczególnych Regionów zostały bardzo dobrze ocenione przez François Davenne’a – dyrektora generalnego Związku i szefów Zgromadzeń regionalnych UIC. Zostało to odnotowane i pozytywnie przyjęte przez ponad 140 uczestników biorących udział w Zgromadzeniu.

– Sektor kolejowy oferuje wiele możliwości rozwoju innowacji technicznych i rzeczywistego postępu. Jako najbardziej wydajny i przyjazny dla środowiska rodzaj transportu ma również przed sobą wiele wyzwań, np. zastosowanie nowych rodzajów paliwa, które dają możliwość konkretnych osiągnięć
w zakresie dzisiejszych wyzwań klimatycznych – zauważył Krzysztof Mamiński, przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) i prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

2022 rok to ważna data dla UIC nie tylko ze względu na fakt, że organizacja, której organem założycielskim były także Polskie Koleje Państwowe, będzie obchodzić 100-lecie swojego istnienia. Zbiegnie się to również z zakończeniem programu pracy UIC na lata 2020-2022, w którym utworzono 5 obszarów strategicznych działalności organizacji:

  • promowanie transportu kolejowego na poziomie międzynarodowym,
  • utrwalenie wizerunku UIC jako platformy technicznej i punktu odniesienia dla sektora,
  • podkreślanie wartości organizacji dzięki realizowanym innowacyjnym projektom,
  • promowanie zrównoważonego transportu o niskim śladzie węglowym,
  • etyczne zarządzanie i skuteczne kierowanie organizacją.

Związek zamierza osiągnąć swoje cele poprzez współpracę z wieloma organizacjami aktywnie zaangażowanymi w rozwój transportu kolejowego. Pod koniec stycznia w Paryżu planowana jest konferencja prasowa z udziałem liderów światowego kolejnictwa, która zostanie otwarta przez przewodniczącego UIC oraz dyrektora generalnego.