Jedna oferta na P3 lokomotyw Gama Kolei Mazowieckich

Jedna oferta na P3 lokomotyw Gama Kolei Mazowieckich

Tylko jedna oferta wpłynęła do Kolei Mazowieckich na wykonanie dwóch przeglądów w poziomie utrzymania P3 lokomotyw elektrycznych typu 111Eb, wraz z pracami dodatkowymi i uzupełnieniem braków.

Na sfinansowanie zamówienia mazowiecki przewoźnik zamierza przeznaczyć 1 768 740 zł brutto.

Jedyna ofertę złożyła Pesa Bydgoszcz z ofertą w wysokości 2 163 801,24 zł brutto.

Dodatkowo producent lokomotywy zobowiązał się zrealizować zamówienie w terminie do 30 czerwca 2022 r. , wykonać przegląd P3 każdej lokomotywy z pracami dodatkowymi i uzupełnieniem braków w terminie 28 dni kalendarzowych oraz udzielić gwarancje jakości na każdą lokomotywę na okres 13 miesięcy.