Którędy przebiegnie linia Katowice – Ostrawa? Rusza kolejny etap konsultacji

Którędy przebiegnie linia Katowice – Ostrawa? Rusza kolejny etap konsultacji

Dla planowanego odcinka linii kolejowej Katowice – Ostrawa spółka CPK przygotowała proponowane rozwiązania techniczne, z którymi mogą się zapoznawać mieszkańcy. Po serii lutowych spotkań informacyjnych w trybie online, na początku kwietnia ruszają konsultacje bezpośrednie.

Wszystko po to, żeby każdy zainteresowany mógł wyrazić swoje zdanie i zgłosić uwagi. Przebieg tzw. szprychy nr 7 na tym odcinku nie został ostatecznie wytyczony. W grę wchodzą cztery potencjalne warianty.

Celem trwających prac jest wskazanie tzw. wariantu inwestorskiego, który spółka Centralny Port Komunikacyjny jeszcze w tym roku przedstawi jako  preferowany we wniosku o decyzję środowiskową. Rozpoczęcie bezpośrednich spotkań w ramach kolejnego etapu konsultacji planowane jest na początek kwietnia. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie opublikowany na stronie internetowej CPK, w zakładce „Dla mieszkańców” i „Konsultacje społeczne”.

W lutym na Śląsku odbyło się 12 dodatkowych spotkań informacyjnych online, m.in. w Katowicach, Rybniku, Łaziskach Górnych, Żorach, Wodzisławiu Śląskim, Godowie, Mszanie i Jastrzębiu-Zdroju. To w ich trakcie mieszkańcy po raz pierwszy mogli zobaczyć proponowane rozwiązania techniczne – dotyczące m.in. proponowanych rozwiązań bezkolizyjnych (np. estakad i tuneli) dla czterech rozważanych wariantów kolejowych.

 – W przypadku odcinka Katowice-Ostrawa teren do planowania linii kolejowych dużych prędkości jest niełatwy z uwagi na obszary szkód górniczych, tereny zurbanizowane i sąsiedztwo autostrady A1. Naszym celem jest wskazanie wariantu, który będzie jak najmniej kolidował z zabudową mieszkalną i terenami chronionymi. Korzyści z tej linii dla pasażerów i mieszkańców to skrócenie czasów przejazdu i objęcie transportem kolejowym miast, do których dziś pociągi nie dojeżdżają, np. Jastrzębia-Zdroju mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

– Wychodząc naprzeciw życzeniom mieszkańców powracamy w jak najszybszym możliwym terminie do bezpośrednich spotkań konsultacyjnych. Niezależnie od nich już teraz można na naszej stronie internetowej zapoznawać się z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi i zgłaszać uwagi. Proces przygotowywania inwestycji przez CPK jest transparentny, dlatego zachęcam wszystkich zainteresowanych do wyrażenia swojego zdania. Prace przygotowawcze dla linii Katowice-Ostrawa są już zaawansowane. Konsekwentnie realizujemy kolejne etapy, zbliżając się zgodnie z harmonogramem do wniosku o decyzję środowiskową –
mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ) dla odcinka „szprychy” nr 7 Katowice – Ostrawa rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku. To wtedy spółka CPK zorganizowała serię spotkań z udziałem przedstawicieli samorządów, odwiedzając np. Katowice, Mikołów, Czerwionkę-Leszczyny, Świerklany, Mszanę, Żory, Godów i Wodzisław Śląski. Wzięły w nich udział także firmy, zakłady pracy, spółki górnicze, przewoźnicy kolejowi itd. To był pierwszy etap społecznych dyskusji na temat proponowanych wariantów.

Potencjalne przebiegi linii były wcześniej korygowane m.in. na podstawie uwag pozyskanych w 2020 r. od mieszkańców i samorządów podczas opracowywania Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). W ramach SSL zostało zgłoszonych przez mieszkańców różnych części Polski prawie 160 tys. uwag, z czego znaczna część dotyczyła właśnie szprychy nr 7, której fragmentem jest odcinek przez Katowice i Jastrzębie-Zdrój.

Według harmonogramu trasa łącząca Katowice z Ostrawą zostanie oddana do użytku przed końcem 2030 r.

Inwestycje te zapewnią skrócenie czasu przejazdu do Warszawy z Katowic do 1 godz. 40 min. Z Jastrzębia-Zdroju i Rybnika dojedziemy do stolicy w 2 godz. Ponadto, na dotychczasowych liniach kolejowych zwiększy się przepustowość na potrzeby przewozów regionalnych i towarowych.