Jedna oferta na dzierżawę spalinowych pojazdów trakcyjnych dla Polregio

Jedna oferta na dzierżawę spalinowych pojazdów trakcyjnych dla Polregio

Polregio otrzymało jedną ofertą w postępowaniu dotyczącym dzierżawy czterech spalinowych pojazdów trakcyjnych, które mają być wykorzystywane w woj. pomorskim oraz lubuskim.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

  • zadanie nr 1 – dwa pojazdy dla PR Gdynia
  • zadanie nr 2 – dwa pojazdy dla PR Zielona Góra  

Jedyną ofertę złożyło konsorcjum SKPL Cargo oraz Train Go, które za dzierżawę pojazdów oczekuje łącznie 6 747 297,84 zł brutto, po 3 373 648,92 zł brutto dla żadnego z zadań.

Zgodnie z zapisami SWZ, pojazdy muszą być wyposażone w:

  • system Informacji Pasażerskiej oparty na tablicach LED
  • podłoga pojazdu pokryta wykładziną antypoślizgową
  • oświetlenia podstawowe – jarzeniowe lub LED;
  • oświetlenie awaryjne – jarzeniowe lub LED lub żarowe
  • minimum cztery miejsca do przewozu rowerów
  • co najmniej dwa miejsca dla wózków inwalidzkich

Minimalna prędkość konstrukcyjna pojazdów dla PR Gdynia musi wynosić 100 km/h, a liczba miejsc siedzących, w tym uchylnych, w ilości co najmniej 100 szt.; oraz być wyposażony w co najmniej jedną toaletę WC przystosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz być wyposażony w ogrzewanie kabiny maszynisty i przestrzeni pasażerskiej – nagrzewnice elektryczne/nagrzewnice wodne;

Prędkość minimalna dla pojazdów dla PR Zielona Góra to 120 km/h.  Liczbę miejsc siedzących, w tym uchylnych, w ilości określono na co najmniej 120 szt., Pojazdy muszą być wyposażone w co najmniej jedną toaletę WC z obiegiem zamkniętym i przystosowaną dla osób niepełnosprawnych;