Instytut Kolejnictwa badał podtorze CMK podczas przejazdów z prędkością do 250 km/h

Instytut Kolejnictwa badał podtorze CMK podczas przejazdów z prędkością do 250 km/h

Na zlecenie Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego, Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa brało udział w badaniach geotechnicznych i weryfikacji standardu wzmocnień podtorza w ramach projektu modernizacji linii kolejowej nr 4 (CMK). Badania odbywały się przez dwie kolejne noce 7/8 i 8/9 listopada 2023 r.

Zadanie Laboratorium Badań Taboru polegało na monitorowaniu bezpieczeństwa podczas wielokrotnych przejazdów elektrycznym zespołem trakcyjnym ED 250 Pendolino z prędkościami do 250 km/h.

Jazdy pomiarowe na szlaku Opoczno Południe – Psary (długość 78 km) prowadzone były na podstawie Regulaminu opracowanego przez Zakład Linii Kolejowych w Kielcach  przy zamknięciu całego szlaku (obu torów).

Podczas przejazdów testowych, od strony pojazdu rejestrowano prędkość, sygnał z żyroskopu służący do identyfikacji łuków oraz przyspieszenia drgań wybranych elementów konstrukcji pojazdu (ram wózków i pudeł wagonów). Wyboru punktów pomiarowych dokonano na podstawie zaleceń normy PN-EN 14363.

Badania rozpoczęto od przejazdów na odcinku Opoczno Południe – Psary i Psary – Opoczno Południe z prędkością 180 km/h. Następnie przeprowadzono kolejne przejazdy testowe stopniowo zwiększając prędkość aż do 250 km/h.

Każdorazowo decyzja o zwiększeniu prędkości w kolejnej jeździe testowej, poprzedzona była szczegółową analizą zarejestrowanych w ostatnim przejeździe danych pomiarowych pod kątem dynamiki, bezpieczeństwa jazdy i oddziaływania na tor.