PKP PLK podpisały umowę na projekt i rewitalizację linii między Gostyniem a Kąkolewem

PKP PLK podpisały umowę na projekt i rewitalizację linii między Gostyniem a Kąkolewem

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację prac budowlanych na linii kolejowej wykorzystywanej obecnie w ruchu towarowym. Inwestycja z „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus” za blisko 125 mln zł zapewni dogodny dostęp do kolei pod koniec 2028 r.

Podpisana umowa umożliwi przygotowanie dokumentacji projektowej, która określi szczegółowe rozwiązania, a następnie pozwoli na realizację prac budowlanych między Gostyniem a Kąkolewem.

Realizując „Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus” sukcesywnie niwelujemy wykluczenie komunikacyjne. Wznowienie połączeń pasażerskich na odcinku Gostyń – Kąkolewo zwiększy dostępność transportu publicznego i zapewni dogodną komunikację w części województwa wielkopolskiego, która przez lata była pozbawiona dostępu do kolei pasażerskiej – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Podpisana przez PKP Polskie Linie Kolejowe umowa w formule „projektuj i buduj”, a więc na opracowanie dokumentacji jak i realizację prac budowlanych, zapewni możliwość sprawnej realizacji inwestycji. To kolejny ważny krok dla rozwoju kolei w regionie. Dzięki inwestycji mieszkańcy Gostynia i okolicznych miejscowości zyskają możliwość dogodnych przejazdów pociągiem na linii kolejowej, która obecnie wykorzystywana jest wyłącznie w przewozie towarów po torach – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dogodny dostęp do kolei mieszkańcom Gostynia i okolicznych miejscowości zapewni rewitalizacja trasy, która od 2011 r. wykorzystywana jest wyłącznie w ruchu towarowym. Na ponad 20 km odcinku przewidywane są roboty obejmujące m.in. nawierzchnię torową oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Planowane prace umożliwią przejazdy pociągów pasażerskich z prędkością do 120 km/h, a podróż między Gostyniem a Poznaniem, z wykorzystaniem stacji Leszno, szacowana jest na ok. 1h 50 min. Podróżni wygodnie wsiądą do pociągów z przystanków w Gostyniu (Gostyń i Gostyń Zachodni), Goli, Hersztupowie, Krzemieniewie i Garzynie.

W Wielkopolsce „Program Kolej Plus” obejmuje także rewitalizację trzech linii kolejowych (Międzychód – Szamotuły, Śrem – Czempiń, ciąg komunikacyjny Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec) i budowę nowej trasy kolejowej (Konin – Turek), dla których to podpisane zostały już umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Szacunkowa wartość inwestycji w regionie o łącznej długości ponad 200 km wynosi ok. 2,2 mld zł.

Program Kolej Plus

Do Programu Kolej Plus zakwalifikowano 35 inwestycji zgłoszonych przez samorządy 11 województw. Projekty obejmują miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Projekty w Programie obejmują:

  • 12 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 372 km;
  • 13 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 484 km;
  • 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km;
  • 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

  • zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i
  • współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);
  • przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;
  • zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld zł środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.