Jedna oferta na dzierżawę dwóch ezt-ów dla Kolei Małopolskich

Jedna oferta na dzierżawę dwóch ezt-ów dla Kolei Małopolskich

Tylko Polski Tabor Szynowy chce wydzierżawić 2 składy małopolskiemu przewoźnikowi okresie od 1 stycznia do 11 grudnia 2021 roku. Oferta zmieściła się w budżecie jaki przewoźnik przeznaczył na realizację zamówienia.

Koleje Małopolskie na sfinansowanie zamówienia przeznaczyły 4 243 500 zł brutto. Oferta złożona przez Polski Tabor Szynowy wyniosła 3 904 020 zł.

Koleje Małopolskie wymagały aby wydzierżawione pojazdy były przynajmniej trójczłonowe, o pojemności nie mniejszej niż 300, w tym co najmniej 150 siedzących  (dla obliczenia liczby miejsc stojących należy przyjąć wskaźnik 4 osoby/m2),  a ich prędkość eksploatacyjna pojazdów była nie mniejsza niż 120 km/h.

Wydierżawione ezt-y muszą posiadać system informacji pasażerskiej obejmujący tablice zewnętrzne boczne w technologii LED, tablice czołowe w technologii LED oraz tablice wewnętrzne w technologii LED lub LCD.