PKP PLK otrzymały 3,6 mld euro dofinansowania z CEF na realizację 24 projektów

PKP PLK otrzymały 3,6 mld euro dofinansowania z CEF na realizację 24 projektów

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozyskały na zwiększenie możliwości kolei 3,6 mld euro dofinansowania z instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”. Dzięki 24 projektom o łącznej wartości 26 mld zł, obejmującym linie kolejowe o znaczeniu europejskim, pasażerowie zyskują atrakcyjne czasy podróży oraz bardziej dostępną, bezpieczną i punktualną kolej. Inwestycje na europejskich korytarzach rozwijają efektywny i ekologiczny kolejowy transport towarowy.

CEF to jedno z najważniejszych źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w Unii Europejskiej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują 24 projekty o łącznej wartości 26 mld zł. To inwestycje prowadzone na liniach kolejowych, będących częścią międzynarodowej sieci transportowej TEN-T, usprawniające podróże w aglomeracjach oraz poprawiające warunki do przewozów towarowych. Dzięki projektom ekologiczna kolej staje się coraz bardziej atrakcyjnym środkiem komunikacji w Polsce i Europie.

– Inwestując pieniądze – zarówno te z polskiego, jak i unijnego budżetu – konsekwentnie dążymy do osiągnięcia celu, jakim jest dokończenie do 2030 roku prac na sieci bazowej TEN-T. To najważniejsze trasy drogowe i linie kolejowe nie tylko w Polsce, lecz także w całej Unii Europejskiej. Kolej to ekologiczny, bezpieczny i zrównoważony środek transportu, dlatego stawiamy na projekty kolejowe – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

PLK są największym beneficjentem środków CEF w Europie. W tym roku przyznano dodatkowe dofinasowane z niewykorzystanej alokacji innych państw członkowskich. Dodatkowe środki otrzymały projekty PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizowane na odcinkach międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica, łączącej kraje Bałtyckie z Polską oraz innymi krajami UE.

– Dzięki środkom z instrumentu CEF „Łącząc Europę” polska kolej zmienia się na naszych oczach. Cieszę się, że największym ich beneficjentem są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dostosowanie polskiej infrastruktury kolejowej do europejskich parametrów to najważniejszy cel, jaki wynika z prac prowadzonych w tej chwili na wielu inwestycjach współfinansowanych z CEF, m. in. na międzynarodowej linii Rail Baltica. Doceniając fakt ogłoszenia roku 2021 rokiem kolei, liczymy na to, że w kolejnych latach środki przeznaczane przez Unię Europejską na ten segment transportu będą jeszcze większe – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

CEF – atrakcyjna kolej w aglomeracjach

Atrakcyjne i wygodniejsze, dzięki inwestycjom z udziałem środków CEF, stają się podróże koleją w aglomeracjach. Podróże po Warszawie ułatwia zmodernizowana linia obwodowa, łącząca Warszawę Zachodnią i Warszawą Gdańską. Przystanki są dostępne dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, a komunikacja zintegrowana z innymi środkami transportu miejskiego np. metrem. Zakończona modernizacja linii z Grodziska Mazowieckiego do stolicy zapewnia szybką i bezpieczną podróż do pracy czy szkoły. W Krakowie dzięki inwestycjom z CEF, kolej staje się bezkonkurencyjnym środkiem transportu w codziennych podróżach.

– Pula środków dostępna na inwestycje w sektorze transportu w perspektywie finansowej 2014–2020 w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) dla beneficjentów z krajów UE wynosi ponad 26 mld euro, z czego 11,3 mld euro pochodzi z Funduszu Spójności i mogły się o nie ubiegać wyłącznie państwa kohezyjne. CUPT zawarło 57 Grant Agreements, na sumę 3,9 mld euro środków UE. PKP PLK S.A. to największy beneficjent środków na przedsięwzięcia transportowe finansowane ze środków CEF, z którym zawarte zostały 22 Grant Agreements na ponad 3,17 mld euro środków UE, a kolejne dwie są finalizowane – podkreśliła Joanna Lech p.o. dyrektora CUPT.

Szybciej i bezpieczniej między regionami kraju i Europy

Z udziałem instrumentu CEF zelektryfikowany został ostatni odcinek linii Węgliniec-Zgorzelec na międzynarodowej trasie E 30. Podróżni zyskali krótszy czas podróży m.in. z Wrocławia do Zgorzelca. Inwestycja pozwoliła również na usprawnienie krajowego i międzynarodowego ruchu towarowego. Podróżni wygodniej i bezpieczniej podróżują już na Rail Baltica z Warszawy w kierunku Białegostoku. W tym roku szybciej pojedziemy pociągiem z Krakowa do Katowic, z Wrocławia do Poznania. Korzystne zmiany czekają także pasażerów na linii z Warszawy do Poznania, ze stolicy Wielkopolski do Szczecina, a także z Kędzierzyna Koźla do Opola czy z Siedlec do Terespola i z Łodzi do Zduńskiej Woli.

Efektywne przewozy towarowe

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały dofinansowanie w wysokości prawie 3,6 mld euro z CEF Transport na realizację 24 projektów. To sprawia, że ​​ PKP PLK jest beneficjentem otrzymującym najwięcej środków z CEF. To duże wyzwanie, ale i ogromna szansa na rozwój kolei w Polsce, jako ekologicznego transportu – mówi Morten Jensen, Head of Unit at INEA – Innovation and Networks Executive Agency.

Postępują prace na projektach CEF usprawniających przewóz towarów koleją na ważnych europejskich i krajowych korytarzach towarowych. Tak jest m.in. na projektach w woj. śląskim, na trasie przez Czechowice–Dziedzice oraz inwestycjach portowych, które dwukrotnie zwiększą kolejową obsługę portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Dzięki pracom sprawnie pojadą liniami kolejowymi nawet 740-metrowe i cięższe pociągi.

– W puli 24 projektów CEF realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są już zakończone przedsięwzięcia oraz projekty na zaawansowanym etapie realizacji. Prace na ważnych społecznie inwestycjach nie zwalniają nawet w niełatwym czasie walki z pandemią. Efektem działań jest rozwój kolei, a tym samym korzyści dla środowiska i wsparcie Europejskiego Zielonego Ładu – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są przygotowane nowej perspektywy. Gotowe dokumentacje pozwolą przystąpić do naboru projektów z „nowego” instrumentu CEF w skali większej niż w obecnej perspektywie.