Jakie losy czekają nastawię bramową w Pyskowicach?

Jakie losy czekają nastawię bramową w Pyskowicach?

Społecznicy z Pyskowic walczą o zachowanie unikalnej nastawni bramowej Pk5 w Pyskowicach. W całej Polsce zostało zachowanych jedynie kilka takich obiektów.

W czerwcu 2022 r. do członków kolektywu Stacja Pyskowice napłynęły informacje o planowanej rozbiórce unikalnej nastawni bramowej Pk5, będącej częścią kompleksu ponad 100-letniej dawnej parowozowni Pyskowice. Rozbiórkę ostatecznie potwierdzono w marcu 2023 r.

 W całej Polsce zostało zachowanych jedynie kilka nastawni „bramowych” (tj. bezpośrednio „zawieszonych” nad torowiskiem kolejowym). Znajdują się one m. in. w Gliwicach, Bytomiu czy Gdańsku. Niewiele więcej jest ich ogółem w całej Europie.

Uważamy, iż z uwagi na unikalność budowli i wartość historyczną jaką niewątpliwie posiada, budynek winien być wpisany do rejestru zabytków. W najgorszym scenariuszu, jako obiekt-wydmuszka, w najlepszym – o roli muzealnej – poinformował Piotr Borowiak z kolektywu Stacja Pyskowice.

Umiejscowienie pyskowickiej nastawni jest tyle dogodniejsze, niż w wymienionych wyżej miastach, iż jest do niej wytyczona bezpieczna, nie przecinająca torów kolejowych droga dojazdowa; a także miejsce, w którym bez przeszkód zmieściłyby się schody czy winda jeśli myśleć o jej remoncie i adaptacji na nowe cele.

 Wielokrotnie, jako kolektyw Stacja Pyskowice – Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP zgłaszaliśmy gotowość do wsparcia zarówno samorządów, jak i PKP PLK, w kwestii utworzenia placówki muzealnej w obrębie stacji kolejowej w Pyskowicach. Co cieszy, rozmowy w tym temacie będą kontynuowane na szczeblu miejskim. Co jednak martwi, PKP PLK równocześnie przygotowuje się do kolejnych wyburzeń, dlatego wykonaliśmy własnym zaangażowaniem szczegółowe pomiary i dokumentacje fotograficzne, aby już teraz zabezpieczyć jak tylko możemy pamięć po tym obiekcie – dodaje Borowiak.

Przypomnijmy, że Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach po ponownym przeanalizowaniu dokumentów w sprawie historycznej bramowej nastawni „Bt” znajdującej się na linii kolejowej nr 131 w Bytomiu, zdecydował o wpisaniu całego obiektu do rejestru zabytków województwa śląskiego.