Jaka przyszłość czeka budynek starego dworca Poznań Główny?

Jaka przyszłość czeka budynek starego dworca Poznań Główny?

Poseł Franciszek Sterczewski skierował do ministra infrastruktury interpelacje dotyczącą pominięcia konkursu architektonicznego dotyczącego budynku starego dworca Poznań Główny. Poznaliśmy odpowiedź resortu w tej sprawie.

Dworzec PKP Poznań Główny to smutny symbol nieudolnych i nieprzemyślanych zmian na kolei. Od wielu lat poznanianki i poznaniacy, a także pasażerki i pasażerowie z innych miast (a pod tym względem poznański węzeł jest największy w kraju) nie mają budynku dworca z prawdziwego zdarzenia. Nie jest nim tzw. chlebak, który niedawno obchodził swoje kolejne urodziny, ani stary, zabytkowy budynek, który od lat stoi pusty – napisał w swojej interpelacji poseł Sterczewski.

Jak przyznał cały czas trwają prace nad koncepcją nowego budynku, jednak w jego ocenie skandalem jest, że władze Poznania oraz PKP SA porozumiały się, iż nie będzie konkursu architektonicznego, który miałby określić, jak powinien wyglądać i funkcjonować nowy budynek dworca.

W ocenie posła konkurs architektoniczny z założenia pełni niezwykle istotną funkcję – ma pomóc wyłonić najlepszą koncepcję lub na najlepszy projekt architektoniczny zagospodarowania danego terenu lub danego obiektu. Lata klinczu dotyczącego nowego budynku poznańskiego dworca pozwalają założyć, że taka forma wypowiedzi ekspertek i ekspertów jest po prostu niezbędna.

Z tym stanowiskiem zgadza się Stowarzyszenie Architektów Polskich, które opublikowało list dotyczący planowanego pominięcia konkursu. Pada w nim niezwykle trafne zdanie, że “dzisiejsza forma budynku dworca kolejowego Poznań Główny jest idealnym dowodem na to, do czego prowadzi droga na skróty”. Architekci i architektki przypominają też, że “projekty budynków infrastrukturalnych, jakimi są dworce kolejowe, wymagają dokładnych przygotowań, odpowiedniego programu funkcjonalnego, uwzględnienia złożonych wymagań projektowania uniwersalnego, ale przede wszystkim wizji”. Żadnej z tych cech nie będą miały rozwiązania wypracowane bez dialogu – zaznacza poseł.

Poseł Sterczewski zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury z pytaniami m.in. o zaoszczędzony czas przez pominięcie konkursu architektonicznego i czy pominięcie tego konkursu było konsultowane z ekspertami.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez zarządcę dworca, tj. PKP S.A. szacowany czas potrzebny na wyłonienie organizatora konkursu architektonicznego, opracowanie materiałów konkursowych oraz przeprowadzenie konkursu z uwzględnieniem czasu potrzebnego uczestnikom konkursu na przygotowanie propozycji projektowych szacuje się na kilkanaście miesięcy. Ponadto spółka poinformowała, że szacowane koszty organizacji konkursu obejmującego całość ulicy Dworcowej, Placu Dworcowego oraz budynku dworca Poznań Główny Stary wynoszą przynajmniej kilkaset tysięcy złotych, z perspektywą możliwego wzrostu powyżej 1 mln zł. Należy przy tym zaznaczyć, że kwestia ewentualnych kosztów nie jest decydującym czynnikiem wpływającym na wybór trybu przygotowania i realizacji inwestycji – odpisał Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Poinformował jednocześnie, że zagadnienia dotyczące trybu przygotowania i realizacji inwestycji były omawiane na spotkaniach PKP S.A. z przedstawicielami Miasta Poznań przy udziale Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Przy czym jednym z wariantów rozważanych i obecnie konsultowanych przez PKP S.A. nie jest pominięcie etapu konkursu architektonicznego, ale przeprowadzenie wspólnie z Miastem Poznań konkursu architektonicznego w mniejszym zakresie tj. w odniesieniu do placu dworcowego, co nie opóźni przebudowy samego budynku dworca – dodał wiceminister.

Podkreślił także, że rozmowy między przedstawicielami PKP S.A., a przedstawicielami Miasta Poznań z udziałem Miejskiego Konserwatora Zabytków na temat dalszych czynności zmierzających do realizacji przebudowy dworca wciąż trwają.

Równolegle po stronie PKP S.A. trwają prace przygotowawcze i wstępne prace projektowe realizowane przez zespół architektów i inżynierów doświadczonych w realizacji inwestycji dworcowych. Prace te zmierzają do wypracowania rozwiązania uwzględniającego postulaty mieszkańców Poznania i pasażerów korzystających z dworca, konserwatora zabytków oraz organizacji społecznych – zaznaczył Bittel.

Jak dodał, w chwili obecnej nie jest planowana zmiana decyzji w sprawie podziału inwestycji na odrębne zadania inwestycyjne oraz trybu realizacji przebudowy dworca.

Przypomnijmy, że pod koniec lutego 2020 r. przedstawiciele PKP S.A. i Miasta Poznań podpisali list intencyjny ws. wspólnych inwestycji przy starym dworcu Poznań Główny. Planowano wówczas, że termin zakończenia inwestycji dworcowej to 2023 rok.