Jak polskie przewozy pasażerskie wypadają na tle Europy?

Jak polskie przewozy pasażerskie wypadają na tle Europy?

Lepiej niż w Skandynawii, gorzej niż w Niemczech. Takie wyniki dało porównanie sytuacji na kolei w Polsce i wybranych krajach Europy w pierwszym półroczu 2023 r.

Urząd Transportu Kolejowego  zestawił zebrane dane dla Polski z tymi, które udostępnił Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny).

Liczba pasażerów

W pierwszej połowie 2023 r. najwięcej pasażerów obsłużyła kolej w Niemczech (1 287,5 mln). To ponad jedna trzecia wszystkich pasażerów spośród analizowanej grupy państw. Na drugim miejscu znalazła się Francja z 503,3 mln pasażerów i z 13,1% udziałem w rynku, na trzecim Włochy z 399 mln pasażerów i udziałem na poziomie 10,4%, a w dalszej kolejności Hiszpania (325,6 mln i udział na poziomie 8,5%) i Szwajcaria (243,8 mln i udział w rynku w wysokości 6,3%). Na szóstej pozycji znalazła się Polska, gdzie w I połowie 2023 r. z kolei skorzystało 181,6 mln pasażerów, co stanowiło 4,7% udziału w rynku spośród analizowanych krajów.

Wskaźnik wykorzystania kolei

Z danych wynika, że w pierwszym półroczu 2023 r. z usług kolei pasażerskich najczęściej korzystał mieszkaniec Szwajcarii – średnio 27,7 razy. Dla statystycznego rezydenta Luksemburga wartość ta wyniosła prawie 21, natomiast w przypadku Danii było to 16,8. Niemcy z najwyższym udziałem pod względem liczby pasażerów, uzyskały wskaźnik wykorzystania kolei na poziomie 15,3 przejazdów na 1 mieszkańca w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. Wskaźnik powyżej średniej europejskiej (7,4) odnotowała Holandia (10), Portugalia (8,9), Węgry (8,7) i Czechy (8,2).

Przeciętny obywatel naszego kraju w ciągu 6 pierwszych miesięcy 2023 r. skorzystał z transportu kolejowego prawie 5 razy – czyli poniżej średniej europejskiej.

Podsumowanie

Jak Europa radzi sobie w postpandemicznych czasach i z konkurowaniem z transportem samochodowym? Między innymi o tym można przeczytać w opracowaniu UTK pn: Pasażerowie kolei w Polsce na tle Europy