Andrzej Adamczyk podsumował osiem lat w Ministerstwie Infrastruktury

Andrzej Adamczyk podsumował osiem lat w Ministerstwie Infrastruktury

W połowie listopada 2023 r. minęło 8 lat od momentu, w którym Andrzej Adamczyk objął funkcję ministra właściwego ds. transportu w Polsce. Tuż przed zaprzysiężeniem nowego rządu,  podsumował on działalność Ministerstwa Infrastruktury od 2015 r. oraz nakreślił perspektywę na kolejne lata.

Minister Andrzej Adamczyk przypomniał, w jakich okolicznościach obejmował urząd i jakie były ówczesne realia transportu kolejowego.

W 2015 r. mieliśmy za sobą rok, w którym polska kolej przewiozła zaledwie 269 mln pasażerów. Był to piąty najgorszy wynik w całej historii pomiarów. Polska sieć kolejowa się kurczyła, a w planach była dalsza likwidacja linii kolejowych, nazywana „optymalizacją – powiedział Adamczyk.

W tym kontekście przypomniał słowa ówczesnego prezesa spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, który na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury 4 grudnia 2012 r. mówił m.in: „Zajęliśmy się 7 tys. km linii kolejowych, które są po prostu nierentowne albo bardzo nierentowne dla zarządcy infrastruktury. (…) W ramach tej selekcji rzeczywiście określiliśmy ok. 3 tys. km linii kolejowych, których nie chcielibyśmy z przyczyn ekonomicznych, ale również tych ważnych społeczno–gospodarczych oferować do kolejnej oferty w kolejnym rozkładzie jazdy. (…) Dla wielu odcinków linii kolejowych istnieje pełna alternatywa w postaci sieci autobusów czy małych busów w mniejszej cenie niż oferuje to przewoźnik kolejowy.”

Takie było wówczas podejście do rozwoju kolei: spółki stwierdzały, że nie ma sensu utrzymywać linii kolejowych, ponieważ istnieje możliwość przejazdu autobusem — skonstatował Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury stwierdził, że aby odwrócić ten niekorzystny obraz potrzebna była silna determinacja zarówno urzędników, jak i samych kolejarzy. Działania zmierzające do rozwoju kolei oparto na trzech filarach: dbałości o infrastrukturę i systemy bezpieczeństwa, modernizację i budowę dworców oraz strategię taborową.

Andrzej Adamczyk przypomniał także praktykę likwidowania linii kolejowych.

IX kadencja Sejmu, czyli 2019–2023 była pierwszą w historii wolnej Polski, podczas której nie zlikwidowano ani jednego kilometra linii kolejowej. Ten stan należy utrzymać w kolejnych latach — powiedział minister.

Skuteczna walka z wykluczeniem komunikacyjnym

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za sprawy kolei oraz Pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel zwrócił uwagę, że w ostatnich latach znacząco zwiększyła się dostępność kolei w każdym regionie naszego kraju.

Dzisiaj pociągi dalekobieżne obsługują pasażerów w ponad 60 powiatach więcej niż 8 lat temu. Polska kolej bije rekordy popularności. PKP Intercity przed końcem listopada przewiozła już więcej pasażerów w 2023 r. niż w całym roku poprzednim — powiedział Bittel.

Ministrowie przypomnieli, że przywrócone zostały połączenia kolejowe do takich miast jak Radzyń Podlaski, Rypin, Lubin czy Końskie. Zwrócili uwagę, że w kolejnych latach lista miast z dostępem do kolei będzie się nadal wydłużać dzięki programowi Kolej Plus.