Inspektorzy UTK kontrolowali pociągi w okresie świątecznym

Inspektorzy UTK kontrolowali pociągi w okresie świątecznym

Ponad 30 skontrolowanych pociągów i niemal 40 wykrytych nieprawidłowości w tym 8 dotyczących bezpieczeństwa podróżowania. To efekt dodatkowych kontroli prowadzonych przez inspektorów Urzędu Transportu Kolejowego w okresie Świąt Wielkanocnych.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego na bieżąco prowadzi nadzór nad bezpieczeństwem i komfortem pasażerów. W okresach wzmożonego ruchu, takich jak ferie, święta czy wakacje, inspektorzy UTK zwiększają intensywność swoich działań przeprowadzając dodatkowe kontrole pociągów pasażerskich.

W okresie Świąt Wielkanocnych inspektorzy UTK przeprowadzili dodatkowe działania nadzorcze w 32 pociągach, należących do pięciu przewoźników kolejowych. W trakcie kontroli stwierdzono 39 nieprawidłowości. Wskazano 8 nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa dotyczących głównie sprawności taboru (w tym drzwi bocznych i czołowych), dokumentacji pociągowej i pracowniczej (7 nieprawidłowości) czy innych nieprawidłowości. Tylko w jednym przypadku wydano decyzję wyłączającą z eksploatacji wagon. Proces ten jest standardowym podejściem w przypadku nieprawidłowości dotyczącej eksploatacji wagonu z niesprawnymi drzwiami bocznymi.

Inspektorzy sprawdzili również przestrzeganie praw pasażera zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1371/2007 dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Wskazali 9 nieprawidłowości dotyczących systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) w tym odpowiedniego oznaczenie relacji pociągu oraz 12 nieprawidłowości, które dotyczyły komfortu podróżnych, czyli czystości składów, sprawności i wyposażenia toalet, działania ogrzewania oraz oświetlenia. Inspektorzy zwracali również uwagę na frekwencję.