MI: most kolejowy w Tczewie tylko dla pociągów

MI: most kolejowy w Tczewie tylko dla pociągów

Posłanka Małgorzata Chmiel zapytała ministra infrastruktury czy Ministerstwo popiera możliwość wprowadzenia ruchu pieszego i rowerowego przez Wisłę w Tczewie na istniejącej kładce wzdłuż mostu kolejowego. Poznaliśmy stanowisko resortu w tej sprawie.

Od 2015 roku, z różnym tempem, trwają prace polegające na odbudowie Mostu Tczewskiego (zwanego też Lisewskim) przez Wisłę. Jest to przeprawa drogowa nieczynna dla ruchu od 2000 roku. Równolegle do mostu drogowego znajduje się wyremontowany most kolejowy, wzdłuż którego istnieje kładka, która mogłaby pełnić funkcję przeprawy pieszej i rowerowej przez Wisłę z Tczewa do Lisewa Malborskiego – napisała w interpelacji posłanka Chmiel.

Podkreśliła, że brak przejścia pieszego jest szczególnie kłopotliwy dla mieszkańców Lisewa Malborskiego, którzy muszą nadrabiać kilkanaście kilometrów by dostać się na drugi brzeg Wisły. W związku z tym pomimo niewielkiej odległości dzielącej obydwie miejscowości obserwujemy w Lisewie Malborskim zjawisko wykluczenia komunikacyjnego.

Jedynym szybkim rozwiązaniem (na czas odbudowy mostu drogowego) jest udostępnienie kładki wzdłuż mostu kolejowego dla ruchu pieszego i rowerowego – dodała posłanka Chmiel.

Posłanka zapytała więc, czy Ministerstwo popiera możliwość wprowadzenia ruchu pieszego i rowerowego przez Wisłę w Tczewie na istniejącej kładce wzdłuż mostu kolejowego.

Most kolejowy będący przedmiotem interpelacji pani poseł jest obiektem wchodzącym w skład infrastruktury krytycznej o znaczeniu obronnym, monitorowanym całodobowo przez ochronę – odpisał Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Jak zaznaczył przedstawiciel resortu, most nie posiada kładki, a jedynie chodnik technologiczny przeznaczony wyłącznie do użytku służbowego.

Z uwagi na konstrukcję ścian przyczółków wejście na chodnik służbowy wymaga przejścia przez czynny tor kolejowy. Chodnik służbowy nie jest oddzielony od torów ułożonych na całej długości mostu, zatem istnieje możliwość wejścia na czynne tory, co stwarza potencjalne zagrożenie dla osób postronnych korzystających z takiego przejścia, jak również zagrożenie dla ruchu kolejowego. Ponadto obiekt nie posiada zabezpieczenia wygradzającego chodnik, a ze względów konstrukcyjnych brak jest możliwości wykonania takiego wygrodzenia – tłumaczy wiceminister.

Andrzej Bittel dodał, że chodnik służbowy jest zbyt wąski, aby ulokować na nim ciąg pieszo-rowerowy, który spełniałby normy dotyczące publicznych ciągów rowerowo-pieszych.

Poza tym chodnik służbowy jest wykonany ze stalowych kratek pomostowych, czyli posiada nawierzchnię niedostosowaną do poruszania się po niej zarówno pieszych, jak i rowerów, a balustrada zabezpieczająca chodnik służbowy od strony zewnętrznej (od strony wody) nie jest dostosowana do potrzeb użytku publicznego, gdyż nie spełnia wymagań o ochronie osób postronnych na mostach – podkreślił Bittel.