GK Rafamet podsumowała 2022 r. oraz podała wstępne wyniki za I kw 2023 r.

GK Rafamet podsumowała 2022 r. oraz podała wstępne wyniki za I kw 2023 r.

GK Rafamet podsumowała minione 12 miesięcy, zaznaczając wpływ obecnej sytuacji na święcie na działalność całej Grupy.

Na początku poprzedniego roku zdawaliśmy sobie sprawę, że Grupa Kapitałowa Rafamet nie tylko będzie konfrontowała się z wpływem pandemii czy postpandemii Covid-19 na gospodarkę światową, ale niestety również ze skutkami i następstwami barbarzyńskiej wojny Rosji przeciwko Ukrainie, na co również zwracaliśmy  uwagę. Jednak wówczas nie znaliśmy ani skali tej okrutnej agresji, ani jej wpływu na sytuację gospodarczą świata – napisał E. Longin Wons, Prezes Zarządu Rafamet S.A. w corocznym liście do Akcjonariuszy Spółki. – Truizmem jest twierdzenie, że w okresie ogromnego napięcia geopolitycznego, jakie obserwujemy od 24  lutego 2022 roku, nie kupuje się obrabiarek o wysokiej wartości, jeżeli decyzję o ich zakupie, z punktu widzenia kupującego, można przesunąć nieznacznie w czasie – dodał E. Longin Wons.

Jeżeli przesuwanie decyzji inwestycyjnych po stronie klienta wiąże się ze strategiczną decyzją podmiotu dominującego o wycofaniu się z rynków rosyjskiego i białoruskiego, sytuacja musi wyglądać poważnie, ale i ocena Grupy Kapitałowej Rafamet z dokonań w takim szczególnym roku powinna być wielowarstwowa – wyjaśnił E. Longin Wons.

GK Rafamet zamyka rok 2022 stratami na poziomie działalności operacyjnej w wysokości 4,5 mln zł,  a na poziomie wyniku finansowego netto w wysokości 8,5 mln zł.

Zostały podjęte strategiczne decyzje, które umożliwiają wypracowanie stabilniejszych fundamentów prowadzonego biznesu na przyszłość w możliwie krótkim czasie, miedzy innymi w wyniku decyzji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., (obecnie ARP posiada 93% akcji Rafamet), która zaakceptowała wniosek biznesowy GK Rafamet, polegający na zmianie źródła finansowania projektu B+R realizowanego przez Odlewnię Rafamet Spółka z o.o. (100% spółka zależna od Rafamet S.A.) z finansowania dłużnego, tj. pożyczkowego, na sfinansowanie całości tego przedsięwzięcia ze środków pochodzących z nowej emisji akcji spółki dominującej, co udało się sprawnie i efektywnie przeprowadzić w lutym br – informuje spółka.

Dobre wyniki I kwartału 2023 w GK Rafamet

Spółka, w dniu publikacji raportu za rok 2022 poinformowała również o wstępnych wynikach uzyskanych za pierwszy kwartał 2023 roku, tj. o osiągniętym zysku na poziomie działalności operacyjnej w wysokości 2,5 mln zł. oraz zysku netto w wysokości około 0,9 mln zł.

– Dobre wyniki pierwszego kwartału roku 2023 pokazują, że podjęliśmy optymalne, rozsądne i wyważone decyzje co do alokacji swoich przyszłych aktywności biznesowych. Ten proces oczywiście trwa i zapewne będziemy musieli zmierzyć się w kolejnych kwartałach z wahaniami wielkości sprzedaży, jak i wyników w danym kwartale, ale co najważniejsze oceniamy, na bazie posiadanej kontraktacji na rok 2023 i częściowo na rok 2024, że nie istnieje ryzyko braku powodzenia w osiągnięciu pozytywnych rezultatów naszego modelu biznesowego – informuje prezes zarządu Rafamet S.A.