CPK z przedwstępną umową zakupu spółki Torpol

CPK z przedwstępną umową zakupu spółki Torpol

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała przedwstępną umowę nabycia 38% udziałów w spółce Torpol od Towarzystwa Finansowego Silesia. Spółka Torpol wejdzie w skład Grupy Kapitałowej CPK.

Postrzegamy firmę Torpol jako jednego z liderów rynku w branży, zdolnego do realizacji tego rodzaju dużych kontraktów, zdolnego do udźwignięcia tego rodzaju kontraktów – powiedział Marcin Horała , wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Jak dodał, jednym z podstawowych założeń programu inwestycyjnego CPK jest to, żeby ta inwestycja służyła również do rozwoju polskich kompetencji, żeby te ogromne środki, które zainwestujemy zostawały w naszym kraju, wspierały rozwój lokalnych firm i lokalnych podmiotów. Zakup Torpolu nie oznacza, że będzie ona monopolistą.

Wszelkie przepisu PZP będziemy przy tych kontraktach stosować, ale będziemy mieli podmiot, który będzie dał nam również bezpieczeństwo realizacyjne – zaznaczył Horała.

Spółka Torpol jest jednym  z najważniejszych graczy jeśli chodzi o inwestycje kolejowe realizowane obecnie w Polsce. Rolą programu CPK jest wdrożenie w Polsce Kolei Dużych Prędkości, a spółka Torpol ma w swoim portfolio realizację pierwszego elementu systemu KDP, jakim był dworzec Łódź Fabryczna – dodał Mikołaj Wild, prezes CPK.

Szef CPK dodał, że  Torpol jest spółką, która posiada doświadczenie jeśli chodzi o ekspansje międzynarodową i realizuje polską część odcinka Rail Batlica.

Nie jest możliwe i nie byłoby na pewno celowe abyśmy nie współpracowali – podkreślił Wild.

Nabycie przez CPK akcji od TFS, ze względu na taki sam poziom powiązania tych spółek ze Skarbem Państwa, nie wpłynie w praktyce ani na strukturę akcjonariatu ani na zakres kontroli nad spółką jej przyszłego głównego akcjonariusza. Jednak pozyskanie CPK jako inwestora branżowego przez Torpol, daje dodatkowe bodźce i szanse na szybszy i ukierunkowany rozwój, posiadanych już przez spółkę kompetencji, szczególnie w zakresie nowoczesnych technologii i rozwiązań w obszarze budowy linii kolejowych wysokich prędkości i związanych z tym systemów zasilania sieci trakcyjnej prądu przemiennego, jak również uzyskanie synergii biznesowych w innych obszarach działalności. Należy również podkreślić, że dotychczasowa współpraca z TFS (inwestorem finansowym) była i jest bardzo dobra, stabilizowała rozwój spółki, a w szczególnie trudnych okresach umożliwiała uzyskanie finansowania realizacji niektórych projektów. Obecnie Torpol jest jednym z liderów rynku modernizacji linii kolejowych i jest w pełni gotowy do realizacji dużych, skomplikowanych kontraktów wielobranżowych infrastrukturalnych, w tym planowanych przez CPK inwestycji kolejowych, które pozwalają na dywersyfikację podmiotową sprzedaży usług świadczonych przez spółkę – skomentował transakcję  Grzegorz Grabowski, prezes Torpolu.

Pierwsze sygnały, że CPK chce nabyć akcje Torpolu pojawiły się w połowie kwietnia 2022 r. Wówczas większościowy udziałowiec, Towarzystwo Finansowe Silesia wyraził gotowość do podjęcia rozmów w sprawie sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji.

W dniu 13 kwietnia 2022 r zarząd Torpolu  podjął uchwałę w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie przez Potencjalnego Inwestora badania due diligence w celu rozważania nabycia przez niego do 100% akcji, pod warunkiem zawarcia umowy o poufności.