Dwie oferty na naprawy P4 dwóch EN57AL

Dwie oferty na naprawy P4 dwóch EN57AL

Wielkopolski Zakład w Poznaniu otworzył oferty w przetargu na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania wraz z pracami dodatkowymi dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57AL.

Spółka na sfinansowanie zamówienia przeznaczyła kwotę 6 210 000 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • PESA Mińska Mazowiecki – 6 209 421,30 zł brutto
  • Serwis Pojazdów Szynowych – 7 734 382,68 zł brutto

Przewoźnik zaprosi do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.  O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac przeglądowo-naprawczych pojazdów EN57AL-2117 oraz EN57AL-2121, w tym wykonanie:

  • stałego zakresu P4,
  • prac dodatkowych opcjonalnych — niezbędnych do przywrócenia danego pojazdu do pełnej sprawności technicznej.

Przewoźnik oczekuje wykonanie naprawy każdego z pojazdów w terminie nie dłuższym niż 120 dni kalendarzowych.