Grupa ZUE przedstawiła wyniki finansowe za III kw. 2023

Grupa ZUE przedstawiła wyniki finansowe za III kw. 2023

Po dziewięciu miesiącach 2023 r. przychody ze sprzedaży ZUE S.A. wzrosły o 44% r/r i wyniosły 824,1 mln zł. Z kolei zysk na działalności operacyjnej był na poziomie 11,8 mln zł (+66% r/r), a zysk netto wyniósł 11 mln zł (+24% r/r). W tym samym okresie przychody ze sprzedaży Grupy ZUE wzrosły o 43% r/r do 900,7 mln zł, zysk na działalności operacyjnej był na poziomie 13,2 mln zł (+14% r/r), a zysk netto wyniósł 10,2 mln zł.

Grupa zanotowała zysk brutto na sprzedaży w wysokości 30,2 mln zł i marżę brutto w wysokości 3,3%. Grupa ZUE posiada bezpieczny portfel zamówień o wartości ok. 2,05 mld zł. Warto zaznaczyć, że w październiku 2023 r. ZUE S.A. podpisała z PKP PLK S.A. umowę na wykonanie zamówienia o wartości 785,1 mln zł netto (965,7 mln zł brutto).

Dotychczasowa część roku jest udana dla Grupy ZUE. Widać to m.in. po dynamicznie rosnących przychodach, które rok do roku zwiększyły się o 43%. Dzięki temu wypracowaliśmy najwyższą sprzedaż w naszej historii po trzech kwartałach roku. Dodatkowo posiadamy mocny, ponad 2- miliardowy, portfel zamówień. Szczególnie cieszy nas zawarta w październiku umowa na realizację dużej inwestycji dla PKP PLK S.A. o wartości netto wynoszącej ponad 785,1 mln zł. To jedna z trzech części największej kilkuetapowej inwestycji kolejowej w województwie śląskim w ostatnich latach. Łącznie od początku roku pozyskaliśmy nowe kontrakty o wartości ok. 894 mln zł. Aktywnie składamy nowe oferty w przetargach. Konkurencja o nowe zlecenia jest obecnie wzmożona, co jest efektem dłuższej pauzy podażowej – podkreśla Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE.

Po reorganizacji w strukturach, rośnie dywersyfikacja Grupy. Dobrze pokazuje to przejęta rok temu drogowa spółka z Grupy ZUE – Energopol, która w tym roku zawarła kontrakty o łącznej wartości ok. 65 mln zł netto.

Po wielu latach działalności wiemy, że poza twardymi kompetencjami, które posiadamy, liczy się także elastyczność i poszukiwanie rynkowych szans. Od początku wierzyliśmy w biznesowy sens przejęcia Energopolu i niezwykle cieszy nas sprawne pozyskiwanie nowych umów przez tę spółkę działającą na rynku lokalnego budownictwa drogowego. Po roku obecności Energopolu w strukturach Grupy utwierdziliśmy się w przekonaniu, że przejęcie było trafną decyzję. Dywersyfikacja w przypadku Grupy ZUE nie polega jedynie na rozszerzaniu oferty, ale także na poszukiwaniu nowych rynków. Dlatego warto przypomnieć o naszej działalności zagranicznej, przede wszystkim w Rumunii. Wspólnie z naszym partnerem obecnie realizujemy w Rumunii umowy o wartości blisko miliarda złotych, z czego połowa przypada na ZUE. W przychodach za trzy kwartały widoczne są już także pierwsze efekty tego projektu – mówi Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE.

Nowa zauważa, że łączne potrzeby inwestycyjne polskiej sieci kolejowej są szacowane na kilkaset miliardów zł, co może stanowić duży pozytywny impuls dla działalności Grupy.

Prace modernizacyjne będą realizowane w ramach kontynuacji Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku o łącznej wartości ok. 170 mld zł, jak również m.in. w ramach programu Kolej Plus. Oczywiście jesteśmy świadomi, że większość inwestycji jest zależna od środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Liczymy na to, że deklaracje dotyczące nowych przetargów się zmaterializują i wykorzystamy pojawiające się szanse rynkowe w najbliższych latach. W ramach przygotowań do czekających nas wyzwań inwestycyjnych odmładzamy nasz park maszynowy. Ostatnio kupiliśmy 2 nowe lokomotywy. Stawiamy na efektywność i ekologię – mówi Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE.

W ocenie Wiesława Nowaka pozytywne perspektywy wynikają także z konsekwentnie realizowanego planu dywersyfikacji działalności. W obszarze kolejowym działamy m.in. w Rumunii, która posiada ósmą pod względem długości linii kolejowym sieć w Europie. M.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy Rumunii, widzimy tam optymistyczne długofalowe widoki dla naszej dalszej działalności w tym kraju.

Grupa ZUE planuje nadal wykorzystywać pojawiające się szanse rynkowe na rynku miejskim, m.in. budowę lub modernizację nowych linii tramwajowych planują takie miasta jak Kraków, Warszawa, Gdańsk, Bydgoszcz, Szczecin, Poznań, czy miasta Aglomeracji Śląskiej. Miejski transport szynowy w obecnej perspektywie inwestycyjnej UE będzie ważnym elementem w dążeniu do neutralności klimatycznej. Kluczowe dla tego rynku będzie pozyskanie środków z UE na dofinansowanie planowanych inwestycji.

Perspektywę wzrostu spółka widzi także przed drogową spółką z Grupy ZUE.

Już teraz Energopol realizuje kontrakty o łącznej wartości ok. 65 mln zł netto, a ta spółka jest w naszej Grupie dopiero od roku. Rynek drogownictwa lokalnego jest stabilny, a dodatkowo będzie wspierany m.in. przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, w ramach którego wsparcie finansowe uzyska prawie 1,8 tys. zadań inwestycyjnych w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych, w tym 169 zadań w Małopolsce. Równolegle z pozyskiwaniem nowych zleceń, rozwijamy również potencjał realizacyjny Energopolu na kolejne lata poprzez m.in. zakup nowych maszyn – podsumowuje prezes ZUE S.A.