Zmiany w zarządzie CTL Logistics

Zmiany w zarządzie CTL Logistics

Rada Nadzorcza CTL Logistics dokonała zmian w zarządzie spółki CTL Logistics. Decyzją Rady obowiązki dotychczasowego Członka Zarządu ds. Operacji, Andrzeja Pawłowskiego oraz Przemysława Palonki, Członka Zarządu ds. Handlu i Rozwoju przejmą odpowiednio: zarządzający obecnie CTL Północ – Paweł Stawarz, oraz zarządzający CTL Logistics Gmbh – Krzysztof Pietrzyk.

Całościowy nadzór nad funkcjonowaniem Grupy sprawuje niezmiennie jako Prezes Zarządu CTL Logistics Grzegorz Bogacki, natomiast za politykę finansową odpowiedna nadal Marek Tymkiewicz.

Powstała unia personalna zarządów spółek kolejowych Grupy CTL Logistics ma przyczynić się do zwiększenia efektywności ekonomicznej działań biznesowych, optymalizacji i maksymalizacji wykorzystania potencjału infrastrukturalnego i geograficznego. Kompatybilność obszarów biznesowych oraz ich wzajemna zależność stanowić będzie klucz do wypracowania konkurencyjności kosztowej i sprostaniu wymogom stale zmieniającego się rynku.

Krzysztof Pietrzyk wraz z Pawłem Stawarzem pracują w Grupie CTL Logistics od ponad 3 lat. W okresie tym odpowiadali za przygotowanie i wdrożenie strategii przebudowy kluczowych dla rozwoju Grupy CTL Logistics Spółek kolejowych CTL Logistics Gmbh i CTL Północ. Wspólne zarządzanie spółkami kolejowymi połączone z konsolidacją zespołów sprzedażowych i operacyjnych zapewni bardziej efektywne działanie Grupy i umocnienie jej pozycji rynkowej, w szczególności w kluczowych dla przyszłości projektach crossborderowych i first/last mile.

– CTL Logistics Gmbh oraz CTL Północ mają strategiczne znaczenie dla naszej Grupy i dla realizacji strategicznych celów jakie przed Zarządem CTL Logistics stawia właściciel. Naszym zadaniem jest iść w kierunku transformacji Grupy w międzynarodowy koncern logistyczny który będzie w sposób efektywny operował na najbardziej atrakcyjnych ale i wymagających rynkach powiedział Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL Logistic. – Na przestrzeni ostatnich kilku lat dokonaliśmy konsolidacji większości funkcji wsparcia, wdrożyliśmy szereg projektów rozwojowych w tym najbardziej zaawansowany technologicznie system informatyczny logistyki kolejowej w Polsce do czego w istotny sposób przyczynili się Andrzej Pawłowski i Przemysław Palonka. Dziękuję obu za lata współpracy i wspólne przygotowanie podwalin do wspomnianej transformacji – dodaje Grzegorz Bogacki.

Zarząd CTL Logistics od 1 lipca 2021 pracuje w następującym składzie:

Grzegorz Bogacki – Prezes Zarządu

Krzysztof Pietrzyk – Członek Zarządu ds. Handlu i Rozwoju 

Paweł Stawarz – Członek Zarządu ds. Operacji

Marek Tymkiewicz – Członek Zarządu ds. Finansowych