Dworce w Pionkach będą przebudowane

Dworce w Pionkach będą przebudowane

PKP S.A. wybrały wykonawców w przetargach na przebudowę dworców Pionki oraz Pionki Zachodnie. Aby rozstrzygnąć postępowania kolejowa spółka musiała znaleźć dodatkowe 4 mln zł brutto.

W trzecim postępowaniu na przebudowę dworca Pionki złożono pięć ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano propozycję o wartości 13,46 mln zł złożoną przez konsorcjum firm w składzie: WIMAKS HIŃCZA, AGBUD USŁUGI BUDOWLANE. W tym postępowaniu kolejarze musieli zwiększyć budżet o blisko 2,8 mln zł brutto. Był też opcja unieważnienia postępowania jak to było podczas pierwszego przetargu.

Ze względu na wartości architektoniczno-historyczne budynku przewiduje się ograniczoną ingerencję w strukturę zewnętrzną obiektu. Polegać ona będzie na renowacji oraz odtworzeniu pierwotnego wyglądu dworca oraz przystosowaniu do projektowanych funkcji.

Wnętrze dworca zostanie częściowo przebudowane.  Hol główny będzie miejscem z kasą (bądź inaczej zagospodarowanym lokalem pod wynajem) oraz automatami wendingowymi, bankomatem, a także węzłem, z którego podróżni mogą przejść do miasta, dostać się na perony, skorzystać z ogólnodostępnych sanitariatów. Obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

W kolejnym przetargu na przebudowę dworca Pionki Zachodnie również złożono pięć oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę o wartości 3 960 000,01 zł brutto złożoną przez  konsorcjum firm w składzie: WIMAKS HIŃCZA, TWD. I tutaj PKP S.A. musiały zwiększyć budżet o ponad 1,2 mln zł brutto.

Głównym celem przebudowy obiektu jest poprawa komfortu podróżnych oraz dostępności dla osób o ograniczonej mobilności, a także poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki i stanu technicznego budynków oraz ich bezpośredniego otoczenia.