Dwóch wykonawców chce przetransportować blisko 23 mln ton surowców dla PGE

Dwóch wykonawców chce przetransportować blisko 23 mln ton surowców dla PGE

Polska Grupa Energetyczna otworzyła oferty w przetargu na przewóz surowców transportem kolejowym w latach 2022 – 2024 w ilości maksymalnej 22 750 500 Mg. Na sfinansowanie zamówienia  PGE przeznaczyła ponad 745 mln zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest transport kolejowy węgla kamiennego w ilości maksymalnej 20 702 000 Mg,  kamienia wapiennego w ilości maksymalnej 1 891 000 Mg oraz mączki wapiennej mielonej z kamienia wapiennego w  ilości maksymalnej 157 500 Mg.

Postępowanie było podzielone na sześć zadań. Zadanie 1 obejmowało zakup usługi przewozu surowców produkcyjnych transportem kolejowym do EL Rybnik i EC Kraków, zadanie 2 do EL Turów i EL Dolna Odra, zadanie 3 do EC Czechnica i EL Opole, zadanie 4 do EL Opole, zadanie 5 do EL Opole, EC Lublin, EC Rzeszów, EC Kielce, EC Zgierz, EC Gorzów a zadanie 6 obejmowało przewozu transportem kolejowym do EC Pomorzany, EC Bydgoszcz, EC Wybrzeże.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 745 060 484,13 zł brutto z czego:

  • Zadanie 1 – 129 982 156,50 zł brutto
  • Zadanie 2 – 179 517 522,15 zł brutto
  • Zadanie 3 – 73 853 864,16 zł brutto
  • Zadanie 4 – 65 473 879,08 zł brutto
  • Zadanie 5 – 74 700 316,95 zł brutto
  • Zadanie 6 – 221 532 745,29 zł brutto

Ofertę na wszystkie części postępowania złożyło PKP Cargo. Łącza kwota oferty to 853 237 365,97 zł brutto, co oznacza, ze oferta przewoźnika przekroczyła o 108 176 881,84 zł brutto zaplanowany budżet.

Drugą ofertę ale tylko na trzy części postępowania złożyło konsorcjum firm DB Cargo Polska oraz CTL Logistics. Łączna kwota oferty wyniosła 538 627 846,95 zł brutto. Biorąc pod uwagę zaplanowany budżet na konkretne zadania, oferta konsorcjum była o 113 259 081 zł brutto wyższa od środków jaki zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

O wyborze wykonawcy zdecyduje jedno kryterium – cena brutto. Dodatkowo organizator postępowania przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert dla części I oraz IV zamówienia.