Dwie oferty na naprawy P4 lokomotyw EP08

Dwie oferty na naprawy P4 lokomotyw EP08

PKP Intercity otworzyło oferty w postępowaniu na wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania siedmiu lokomotyw elektrycznych serii EP08.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik  zamierza przeznaczyć kwotę brutto 7369194,47 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • Public Transport Service – 24 751 167,00 zł brutto
  • Konsorcjum: Compremum (lider), Transtrain (partner) – 15 095 671,92 zł brutto.

Obaj wykonawcy zadeklarowali dwuletni okres gwarancji i rękojmi na prawidłową pracę lokomotywy po wykonanej naprawie dla całej lokomotywy. Termin wykonania naprawy jednej lokomotywy zawarty w ofertach zgodnie ustalili na 56 dni kalendarzowych.

Przypomnijmy, że umowa na wykonanie tych czynności była podpisana już z Olkolem ale problemy finansowe wymusiły na przewoźniku ogłoszenia nowego postępowania.

Na realizację zamówienia przewoźnik daje czas nowemu wykonawcy 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

PKP Intercity wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi przez okres:

  • 60 miesięcy na malaturę – malowanie farbami chemoutwardzalnymi po uprzednim całkowitym usunięciu starej powłoki (metodą śrutowania lub piaskowania),
  • 36 miesięcy na malaturę – malowanie farbami chemoutwardzalnymi bez całkowitego usunięcia starej powłoki (metodą śrutowania lub piaskowania),
  • 48 miesięcy – przy wymianie łożysk osiowych,
  • 48 miesięcy – przy wymianie łożysk tocznych w zawieszeniach silników trakcyjnych,
  • 60 miesięcy na nowo zabudowane osie zestawów kołowych, w tym na wady ukryte powstałe podczas procesu wtłaczania kół na oś zestawu.

O wyborze nowego wykonawcy zdecydują trzy kryteria: cena za wykonanie przedmiotu zamówienia –waga 80 pkt, termin wykonania naprawy jednej lokomotywy – waga 10 oraz okres gwarancji i rękojmi na prawidłową pracę lokomotywy po wykonanej naprawie dla całej lokomotywy – waga 10 pkt.