Drogie oferty na dostawę EZT-ów dla Kolei Mazowieckich

Drogie oferty na dostawę EZT-ów dla Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie otworzyły oferty w powtórzonych przetargach na dostawę łącznie do 75 elektrycznych zespołów trakcyjnych. W obu postępowaniach zgłosił się ten sam producent – Stadler Polska.

Na sfinansowanie zamówienia pn. „Dostawa 15 pięcioczłonowych lub porównywalnych ezt, z opcją na dostawę maksymalnie 10 pięcioczłonowych lub porównywalnych ezt oraz z opcją na wykonanie maksymalnie 2 napraw P4 każdego dostarczonego ezt” przewoźnik zamierzał przeznaczyć 1 255 762 965 zł brutto. Firma Stadler Polska oczekiwała 1 635 165 505,50 zł brutto.

Na sfinansowanie umowy ramowej na dostawę do 50 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych w czterech transzach Koleje Mazowieckie przeznaczyły 2 431 045 800 zł brutto, a oferta producenta z Siedlec opiewała na kwotę 3 249 770 331 zł brutto.

Warto podkreślić, że w porównaniu z pierwszymi przetargami, Stadler tym razem oczekiwał niższej kwoty za dostawę pojazdów. Budżet przewoźnika był na tym samym poziomie.

Przypomnijmy, że Koleje Mazowieckie otrzymały unijne dofinansowanie w ramach KPO na zakup pojazdów w wysokości 554 mln zł.

Dodajmy, że w obu postępowaniach odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej złożył Siemens Mobility. W obu przypadkach wniosek został oddalony.